Haber Detayı
11/01/2017 - 7:48 Bu haber 91 kez okundu
 
“Konya’nın potansiyeli var”
Sanayi-üniversite işbirliği olan AR-GE çalışmaları konusunda Konya’nın önemli bir potansiyeli bulunduğunu dile getiren Selçuklu Sanayici İş Adamları Derneği(SELSİAD) Başkanı İbrahim Hakkı Kolat, “AR-GE ve teknolojiye yapılacak yatırım firmaların geleceği açısından önemlidir ve Konya bu potansiyele sahiptir” dedi
Konya Haberi
 “Konya’nın potansiyeli var”


“KONYA YATIRIM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA HIZLA İLERLİYOR”

Konya’da AR-GE çalışmaları ve teknolojiye olan yatırımın, firmaların geleceği açısından çok önemli olduğuna işaret eden, Kolat, buna önem veren firma sayısının artması gerektiğine dikkati çekti. Kolat, “Bir örnek verecek olursak hemen aklıma geliveren TÜBİTAK tarafından desteklenen, Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü işbirliği ile yürütülen, 4 sıra silaj makinesi AR-GE projesinin başarıyla tamamlanması var. Bunun gibi örnekler artmalı. Konya bu potansiyele sahiptir. Eğer büyük firma sayısını artırır, marka firmalarımızı çoğaltırsak ve üniversitelerimizle AR-GE çalışmalarına girersek 2023 hedefine doğru emin adımlarla ilerlemiş oluruz. Konya coğrafi ve lojistik konumundan dolayı Türkiye’nin merkezinde yer alan büyük ve dinamik bir sanayi şehridir, güçlü sektörlere sahiptir. İthalat ve ihracatıyla Anadolu’nun üretim ve yatırım üssü olma yolunda hızla ilerlemektedir” dedi.

Yüksek teknolojiye dayalı üretim yatırımlarına yönelme olduğuna dikkati çeken Kolat, beyin ve bilgi gücüne gereksinimin arttığını söyledi. Küreselleşen yeni ekonomi anlayışının itici gücünün yenilikçi teknoloji olduğunu ifade eden Kolat, “Dünyamızda o kadar hızlı ve büyük değişimler oluyor ki yaşlı dünyamız adeta küresel bir köy haline dönüştü. Mevcut bilgiyi ya da teknolojiyi daha iyiye doğru yönlendirme faaliyeti olan AR-GE çalışmalarının etkin bir şekilde teşvik ve desteklenmesi önem kazandı. Üniversitelerdeki yetişmiş, belli bir bilgi seviyesine ulaşmış insan gücü ile sanayinin finansal gücü ve mevcut deneyimi bir sistem dâhilinde birleştirilmeli. Böylece üniversiteler gelişirken, sanayi de daha bilgili, deneyimli bir kadroya sahip olacak ve sanayinin ürettiği malın kalitesi artarken, maliyeti düşecek; buna paralel olarak ülke kalkınması ve refahı artmış olacaktır” dedi.

“GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ”

2016 yılının sanayinin ve sanayicilerin ötesinde sosyal ve siyasal açıdan da tarihin en büyük kırılma noktalarının yaşandığı bir yıl olarak değerlendiren Selçuklu Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı İbrahim Hakkı Kolat, bu olumsuz ivmenin devam ederek 2017 yılına da sarktığını aktardı. 2016 yılında yaşanan elim olayların herkesi çok derinden üzdüğünü ifade eden Baştan Kolat, “Şehit düşen yüzlerce vatan evladımıza ağlarken, yanarken akabinde yeni olaylar ve şehit haberleriyle sarsıldık. Şehitlerimizin bıraktığı acı elbette ekonomiden de, sanayiden de önemli. Her kaybedilen meta yeniden kazanılır ancak kaybedilen can ve vatan geri alınamaz. Ne var ki bir yandan acımızı yaşarken; diğer yandan ülkemizin geleceği, toprak bütünlüğü, bağımsızlığı açısından güçlü olmak zorundayız” dedi.  Güçlü olmak için ekonominin güçlü olması gerektiğine vurgu yapan Kolat, birlik ve beraberlikten de taviz verilmemenin ilk ilke olması gerektiğin söyledi.

“EKONOMİDE BAĞIMSIZLIK SAVAŞI VERMEKTEYİZ”

Siyasi ve sosyal açıdan kimseyi ötekileştirmemek gerektiğini belirten Kolat, ilk olarak Türkiye üzerinde kötü emeller besleyen düşmanlara karşı savaş vermek gerektiğinin altını çizdi. Birlik olmaya her zamankinden çok daha fazla ihtiyacın olduğuna dikkati çeken Başkan Kolat, “15 Temmuz darbe girişimiyle hüsrana uğrayan içimizdeki hainler ve topraklarımıza göz diken dış mihraklar bu sefer de ekonomimizi kıskaca almaya çalışmaktadırlar. Türkiye olarak ekonomide de bağımsızlık savaşı vermekteyiz. 2016’da ticari hayatımızı etkileyen Rusya krizi gibi pek çok olumsuzluklar yaşadık. Bütün bu olumsuzluklara rağmen verilere baktığımız zaman Türkiye’nin dünya ticaretinden aldığı payı yüzde 0.89’a çıkardığını görüyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)’in açıklamalarına göre ülke ihracatı yüzde 9,3 artarak 12 milyar 817 milyon dolara yükselmiş, kasım ayı artışı da yüzde 5’lik bir artışla yükselişe devam etmiştir” ifadelerini kullandı.

“8,7 MİLYAR DOLAR DOLAYINDA DA KAYIP YAŞAMIŞIZ”

Türkiye’nin büyük bir sınavdan geçtiğini söyleyen Kolat, “ Küresel ticaretteki yavaşlama ve emtia fiyatlarındaki gerileme ve yaşadığımız olumsuz gelişmeler neticesinde de 8,7 milyar dolar dolayında da kayıp yaşamışız. Tekrarlamak isterim ki ülkemiz büyük bir sınavdan geçiyor. İnanıyorum ki milletimiz dik duruşu ve kararlılığıyla bu badirelerin de üstesinden gelecektir. Yaşadığımız olaylar bizleri ayrıştırmak yerine daha da birbirimize kenetleyerek birleştirdi; birlik olmanın bilincine götürdü. 2017 yılından ümit var olmak istiyoruz. 2017 yılında üretenin ve üretimin desteklenmesine daha fazla ağırlık verilmeli” şeklinde konuştu.  Sanayide yaşanan sorunların çözülmesi konusunu birçok kez dile getirdiklerini söyleyen Kolat, ilgili makamlara her zaman bunları aktardıklarını belirtti.

 

“Ticaretin gelişmesi için elimizden gelen çabayı göstermeli sorunları asgariye indirmeliyiz” diye konuşan Kolat, Konyalı firmaların günden güne büyüdüğünü ve markalaşma yolunda önemli adımlar attığı bilgisini verdi.  Konya firmalarının büyümesinin hem Konya’nın, hem de Türkiye’nin gelişerek zenginleşmesinde itici güç olacağını dile getiren Kolat, firmalarımız kendilerine yeni hedefler belirlemesi ve küreselleşen dünyada hedefi olmayan firmaların   yaşama şansının olmadığını söyledi.

“KOBİ SORUNLARI ÇÖZÜLMELİ”

KOBİ’lerin ekonominin vazgeçilmezi olduğunu ifa eden Başkan Kolat, “KOBİ’ler sosyal, ekonomik yapılarıyla önemli bir özellik taşırlar. Ekonomimizin güçlü motoru olarak vazgeçilmezidirler. Konya bir KOBİ merkezidir ve Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgelerinden birine sahiptir. Konya, Organize Sanayi Bölgeleri ve Özel Organize Sanayi Siteleri ile Türkiye’nin en fazla KOBİ’ye sahip illerinden birisidir. Türkiye genelinde faaliyet gösteren 200 bin KOBİ’nin 35 bin kadarı Konya’da bulunmaktadır. Çok geniş bir sektörel alanda faaliyet gösteren Konya sanayisinin sektörlerdeki çok yönlülüğü, sanayinin dinamizminin en büyük göstergesini oluşturmaktadır. Ancak KOBİ’ler iç ve dış kaynaklı sorunlar yaşamaktadır. Bu sorunlar ilgili otoritelerce acilen giderilmelidir. KOBİ’lere yönelik teşvikler düzenli ve yeterli değildir” dedi.  KOBİ’lerin kredi faizlerinin yüksek olmasından şikâyetçi olduğunu açıklayan Kolat, “Faizlerin düşürülmesi yoluna neden gidilmiyor anlamış değilim. KOBİ’ler finansman yetersizlikleri nedeniyle gelişmiş teknolojilere sahip olamıyor. Bu nedenle ürettikleri malın kalitesi yeterli seviyeye ulaşamıyor; satış gücü, dolayısıyla büyük işletmelerle rekabet gücü sınırlanmış oluyor. Eski teknolojiyle yapılan üretim ile ihracat yapmaları ve uluslararası pazarlarda rekabet olanağı doğamıyor. İstihdamda büyük yer tutan KOBİ’lerin katma değerlerinin daha yüksek olması için desteklenmeleri şarttır. İşletmelerin uzun dönemli finansal ve yönetsel gereksinimlerinin belli merkezlerce yönetilen teşviklerle desteklenmesi gerekir” şeklinde konuştu.

Dünya ekonomisinde yaşanan küreselleşme sürecinde, Türkiye’deki firmaların yerellikten kurtulup uluslararası boyutlara ulaştırılması gerektiğini dile getiren SELSİAD Başkanı Kolat, “Netice olarak KOBİ’lerin, uluslararası değişikliklere paralel olarak, rekabet üstünlüğü yaratacak şekilde yönetim anlayışları ve kalite arayışları desteklenip, iyileştirip güçlendirmeli; finansman sıkıntıları giderilmelidir. Ayrıca Muhtelif Bankaların KOBİ’lere yönelik kısa süreli işletme kredisi çalışmaları olmaktadır. Ancak bu krediyi alabilmeleri için kendilerinden yüksek teminatlar istenmektedir. Eğer bir işletme taşınmaz edinmemişse kredi alma şansı azalmakta ya da hiç olamamaktadır. Bununla birlikte yaşanmış olan bir krizde, finans kuruluşları, hemen kredi kullanımını durdurmakta ve mevcut kredileri geri çağırmaktadırlar. Bütün bunlar, KOBİ’lerin sıkıntılarını arttırmaktadır. Türkiye’nin geleceği ve istihdamın artırılması için otoritelerce bu sorunlarla ilgili acilen çözüm bulunmalıdır” dedi.

“KADINLARI TİCARETTE YETERİ KADAR GÖREMİYORUZ”

“Konya geneline bakıldığı zaman özellikle ticari hayatta kadınlarımızı görüyoruz ancak yeteri kadar göremiyoruz” şeklinde konuşan Kolat,  “Tanzimat düşünürü Şemseddin Sami’nin ifadesiyle “Kadın, cemiyet-i beşerin esası, ahlâk-ı umûmiyenin rüknü, aile denilen ve insanı canavarlıktan çıkarıp hâl-ı temeddüne koyan bir rabıtâ-ı mukaddesenin ukdesi, insâniyetin bir bahçesidir” yine aynı minval üzre Tevfik Fikret’in ifadesiyle, “Alçalırsa kadın; alçalır beşer”. Hepimizi dünyaya getiren bir anadır, kadındır; hepimizin kızı, kız kardeşi, teyzesi, halası kadındır. Netice olarak ayrı gayrı düşünemeyeceğimiz canlarımızdır. Kadın yüceltilir, yükseltilirse beşer de yükselir. Bundan bir 30 sene öncesine kıyasla çok yol kat edilmiştir. Ancak yeterli değildir elbette. SELSİAD olarak kuruluşumuzun ilk yılında 13 tane komisyon kurduk. Bunlardan birisi de Hanım Kolları Komisyonu’muzdur. Hanım Kolları’mızın hemen hatırıma geliveren birkaç faaliyetini söyleyecek olursam; Sevgi Evleri’nde barınmakta olan kimsesiz kız çocuklarımıza iftar yemeği eşliğinde eğlence düzenlendi. Çoğu milletvekilimiz ve Meram Belediye Başkanı Fatma Toru’nun da katıldığı programda kimsesiz kız çocuklarımız gönüllerince eğlendiler. Sağlıklı Hayatlar Derneği ile birlikte “Zararlı Maddelerle Savaş” semineri gibi pek çok yararlı faaliyetler gerçekleştirdiler. Hanımlarımızın girişim ve projelerine açığız. Konya’ya katkı sağlayacak güzel projeler gelirse komisyonumuz ve Yönetim Kurulumuz inceler, uygunsa karar vererek destekler” ifadelerini kullanarak sözlerine son verdi. (Mustafa Karakaya)

Etiketler: “Konya’nın , potansiyeli , var” , ,
Diğer Haberler
Çok şaşıracaksınız! Dilencinin parası...
Çok şaşıracaksınız! Dilencinin parası...
MEDAŞ’tan kar nedeniyle elektriği giden ilçelerle ilgili açıklama
MEDAŞ’tan kar nedeniyle elektriği giden ilçelerle ilgili açıklama
Büyükşehir’den sahipsiz hayvanlar için merhamet yuvası
Büyükşehir’den sahipsiz hayvanlar için merhamet yuvası
Selçuklu Kent Konseyi Genel Kurulu yapıldı
Selçuklu Kent Konseyi Genel Kurulu yapıldı
Seydişehir’de taşkın koruma ihalesi yapıldı
Seydişehir’de taşkın koruma ihalesi yapıldı
Yunak TİGEM’de 7 ayrı hırsızlık olayına karışan 2 kişi tutuklandı
Yunak TİGEM’de 7 ayrı hırsızlık olayına karışan 2 kişi tutuklandı
Başkan Akkaya okul müdürleri ile buluştu
Başkan Akkaya okul müdürleri ile buluştu
Pazarda 7 lira, tarlada 35 kuruş
Pazarda 7 lira, tarlada 35 kuruş
UNİKOP Dönem Başkanlığı KTO Karatay Üniversitesi’ne devredildi
UNİKOP Dönem Başkanlığı KTO Karatay Üniversitesi’ne devredildi
‘Çocuk hayır  sözcüğünü bilmeli’
‘Çocuk hayır sözcüğünü bilmeli’
‘Vinç Sektörüne  sahip çıkılmalı’
‘Vinç Sektörüne sahip çıkılmalı’
Besiciler umutlu
Besiciler umutlu
‘Konya sağlıkta altın dönemini yaşayacak’
‘Konya sağlıkta altın dönemini yaşayacak’
Başkan Özgüven, muhtarlarla buluşuyor
Başkan Özgüven, muhtarlarla buluşuyor
AÖF ve ÖSYM Sınav Koordinatörlüğünden Beyşehir Belediyesi’ne teşekkür
AÖF ve ÖSYM Sınav Koordinatörlüğünden Beyşehir Belediyesi’ne teşekkür
Terör ve şiddete ilginç tepki
Terör ve şiddete ilginç tepki
Afrika Büyükelçilerinden Başkan Toru’ya ziyaret
Afrika Büyükelçilerinden Başkan Toru’ya ziyaret
Hayat boyu öğrenmede belediyelerin rolü çalıştayı yapıldı
Hayat boyu öğrenmede belediyelerin rolü çalıştayı yapıldı
Başkan Özgüven’den personele sürpriz doğum günü
Başkan Özgüven’den personele sürpriz doğum günü
Seydişehir Belediyesi ile Hizmet-İş toplu iş sözleşmesi imzaladı
Seydişehir Belediyesi ile Hizmet-İş toplu iş sözleşmesi imzaladı
Buz tutan Beyşehir Gölü’nde “Eskimo” usulü balık avı
Buz tutan Beyşehir Gölü’nde “Eskimo” usulü balık avı
Kulu'da protokol ve nezaket kuralları semineri
Kulu'da protokol ve nezaket kuralları semineri
Cihanbeyli’de akşam sohbetleri
Cihanbeyli’de akşam sohbetleri
Konya Valiliği karşısında şüpheli çanta paniği
Konya Valiliği karşısında şüpheli çanta paniği
Diyarbakır’daki hain saldırının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı
Diyarbakır’daki hain saldırının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı
Eğitim çıtamız yükseliyor
Eğitim çıtamız yükseliyor
‘Engelli haklarında  devlet önde gidiyor’
‘Engelli haklarında devlet önde gidiyor’
İkinci elde  milat olacak!
İkinci elde milat olacak!
Konya’nın 128 bin m2’si  yabancıya tapulu
Konya’nın 128 bin m2’si yabancıya tapulu
Reina saldırganı yakalandı
Reina saldırganı yakalandı
Diyarbakır'da polise saldırı: 4 şehit
Diyarbakır'da polise saldırı: 4 şehit
Beyşehir’de 2016 yılında 189 işyerine ruhsat verildi
Beyşehir’de 2016 yılında 189 işyerine ruhsat verildi
Kerpiç evlerin çatıları çökme tehlikesine karşın kardan temizleniyor
Kerpiç evlerin çatıları çökme tehlikesine karşın kardan temizleniyor
Başkan Akyürek Karataylı muhtarlarla buluştu
Başkan Akyürek Karataylı muhtarlarla buluştu
Meram Halk Toplantıları başladı
Meram Halk Toplantıları başladı
Hükümlü ve tutukluların yaptığı ürünler Konya Adliyesi’nde satışa sunuldu
Hükümlü ve tutukluların yaptığı ürünler Konya Adliyesi’nde satışa sunuldu
Beyşehir’e 11 odalı hasta konukevi yapılacak
Beyşehir’e 11 odalı hasta konukevi yapılacak
Selçuklu için proje üretenlere 2 milyon 811 bin liralık destek
Selçuklu için proje üretenlere 2 milyon 811 bin liralık destek
Başkan Tutal’dan MEDAŞ ekiplerine teşekkür
Başkan Tutal’dan MEDAŞ ekiplerine teşekkür
Buz tutan gölde tehlikeli yürüyüş
Buz tutan gölde tehlikeli yürüyüş
Başkan Tutal’dan zarar gören esnafa geçmiş olsun ziyareti
Başkan Tutal’dan zarar gören esnafa geçmiş olsun ziyareti
TSK'dan flaş açıklama
TSK'dan flaş açıklama
17. ve 18 madde kabul edildi
17. ve 18 madde kabul edildi
Konya'da öncesi ve sonrası ile 15 Temmuz konuşuldu
Konya'da öncesi ve sonrası ile 15 Temmuz konuşuldu
Polis mühürledi, duvar örüp kumar oynamaya devam ettiler
Polis mühürledi, duvar örüp kumar oynamaya devam ettiler
Bizim Gazete
Namaz Vakti
Arşiv
En Çok Okunanlar
Yazarlar
izmir escort izmir escort escort bodrum izmir escort bayan izmir bayan escort izmir escort antalya escort denizli escort beylikdüzü günlük kiralık daire
film izle,türkce film izle,dublaj izle,cakallarla dans 4 izle,4k film izle,hd izle assasin's creed izle,cakallarla dans 4 izle,film izle,full hd film izle,panta film,hd film