tokat escort tokat escort tokat escort tokat escort trabzon escort trabzon escort trabzon escort trabzon escort trabzon escort karabük escort karabük escort karaman escort karaman escort kastamonu escort kastamonu escort
Yazı Detayı
08/02/2015 10:00:00
 
  Abdullah UÇAR Minnet
Abdullah UÇAR
 
Baş eğmeyiz edâniye dünyâ-yı dûn için
Allahadır tevekkülümüz, îtimâdımız.
                                           Bâkî
 
“Dünya menfaatleri için, başa kakıcı insanlara minnet et¬meyiz, ancak Allah’dan isteriz ve ona dayanırız.”
Minnet: Bir iyiliğe, bir iyilik yapana karşı kendini borçlu görme, ezik his¬setme. Bu da onurlu, izzetli, şerefli insanlar için dünyanın en zor işidir.
 Eski insanlar bu hususta daha hassas imişler. Bu durumu bilen idareci ve zenginler çok hassas dav¬ranırlar, yapılan iyiliklerin sahiplerinin bilinmemesine, o kişi karşısında insanların ezilmemesine, hayır ve hasenatın içine minnet ve riyanın karışmamasına azami gayret gösterirlermiş.
 Bu ince düşünce neticesinde eski dönemlerde yapılan eserlerin birçoğunun banisi (yaptıranı) belli değildir. Ki¬tabelerinde “minnet Huda’ya” diye yazmaktadır.( ) 
Cenâb-ı Allah’da bu hususa dikkat çekmiş ve “iyilik yapmamanın, ya¬pıp ta başa kakmaktan daha iyi olduğunu, iyilik yapıp gönül incitmekten, yapmayıp güzel sözlerle ha¬tır yapmanın, gönül almanın daha iyi oldu¬ğunu” bildirmiş¬tir.( )
Bu konuda söylenmiş çok güzel, çok ibretli beyitler o ka¬dar çok ki, tercih hususunda bütün uğraşmalarıma rağmen kıyıp atamadıklarımı aşağıya alıyo¬rum:  
 
Ne derviş-i ne zahidden ne nûr ü Şah’dan iste
Yürü yoktan seni var eyleyen Allah’tan iste            
Azmi
Ne Süleyman’a esiriz, ne Selim’in kuluyuz
Kimse bilmez bizi bir Şâh-ı Kerîm’in kuluyuz
Hayretî
Ol ganiyem ki bu bazar-ı fenâda feleğe
Metelik vermek için bende bozukluk yok        
Hafız Yusuf
Yaşamaktansa cihanda zillet ile
Ölmek evlâ değil mi izzet ile.          
                                                  Muallim Nâci.
Rind-i kalender’im yoktur bunda şek,
Nazını çekemem; anlasın felek,
Cehennemde yanmak, minnet çekerek
Cennete girmekten âsandır bana
                                                Takadizâde Şekip 
Beni çıplak bırakan kahpe felek
Paltoyu altı yerinden yamadım
Kırk sene baş açık gezdim de
Yine devrana kavuk sallamadım          
Lâedrî
 
 
Ey gönül bir can için her cana minnet eyleme
İzzet-i dünya içün, sultana minnet eyleme
(Antik bir kılıcın üzerinde yazarmış)
 
Büyük İskender Korent’e geldiği zaman meşhur filozof Diyojeni çağırt¬mış, o gelmemiş, İskender ona gitmiş, görmüş ki, pejmürde kıyafetli birisi. Bir fıçının içine oturmuş, güneşin al-tında düşünüp duruyor. Tepesine dikilmiş, kendini tanıtmış ve mağrur bir eda ile; “dile benden ne dilersen” deyince, filozof hiç istifini bozmadan, günümüzde bile dillerden düşmeyen o meşhur sözünü söylemiş; “gölge etme, başka ihsan istemem.” 
Yine meşhur bir filozofa; “servet ayaklarınızı dibinde ol¬duğu halde neye fakirsiniz” demişler o, “onu almak için eğilmek lazım.” demiş.
Müstağnilerin hayat prensibi haline gelen şu atasözü de meşhurdur: “ge¬rekirse keser yerim ama yine de kasaba minnet etmem.”
 
Dipnotlar:
1- İbrahim Refik, “Ulu Çınarın Gölgesinde”, Albatros Yay. İst. 2004, s.153. 
2- Bakara Sûresi, 263. 
 
Yorumlar
Diğer Yazılar
NİĞBOLU ZAFERİ (1)
Tıklanma: 0
YAVUZ SULTAN SELİM VE SEFERLERİ (5)
Tıklanma: 35
YAVUZ SULTAN SELİM VE SEFERLERİ (4)
Tıklanma: 0
YAVUZ SULTAN SELİM VE SEFERLERİ (3)
Tıklanma: 0
YAVUZ SULTAN SELİM VE SEFERLERİ (2)
Tıklanma: 0
YAVUZ SULTAN SELİM VE SEFERLERİ (1)
Tıklanma: 0
Kudüs, Osmanlı ve Araplar (5)
Tıklanma: 61
Kudüs, Osmanlı ve Araplar (4)
Tıklanma: 101
Kudüs, Osmanlı ve Araplar (3)
Tıklanma: 58
Kudüs, Osmanlı ve Araplar (2)
Tıklanma: 58
Kudüs, Osmanlı ve Araplar (1)
Tıklanma: 68
CEHENNEM-2
Tıklanma: 0
CEHENNEM-1
Tıklanma: 0
OSMANLI HÂNEDANI (3)
Tıklanma: 53
OSMANLI HÂNEDANI (2)
Tıklanma: 59
OSMANLI HÂNEDANI (1)
Tıklanma: 72
KURBAN (2)
Tıklanma: 78
KURBAN (1)
Tıklanma: 0
30 Ağustos Zaferi ve Ağustos Ayı
Tıklanma: 0
Osmanlı'yı Kuran Millet
Tıklanma: 0
HEDİYE ? RÜŞVET
Tıklanma: 0
(3) Haremlik-Selâmlık
Tıklanma: 70
CİHAT
Tıklanma: 0
SIR
Tıklanma: 0
HAREM VE OSMANLI (2)
Tıklanma: 64
HAREM VE OSMANLI (1)
Tıklanma: 75
MİNNET
Tıklanma: 5
HİKMET
Tıklanma: 6
OSMANLILARIN GÜÇLERİ, KUDRETLERİ (8)
Tıklanma: 105
OSMANLILARIN GÜÇLERİ, KUDRETLERİ (7)
Tıklanma: 86
OSMANLILARIN GÜÇLERİ, KUDRETLERİ (6)
Tıklanma: 88
OSMANLILARIN GÜÇLERİ, KUDRETLERİ (5)
Tıklanma: 92
OSMANLILARIN GÜÇLERİ, KUDRETLERİ (4)
Tıklanma: 88
OSMANLILARIN GÜÇLERİ, KUDRETLERİ (3)
Tıklanma: 99
OSMANLILARIN GÜÇLERİ, KUDRETLERİ (2)
Tıklanma: 96
OSMANLILARIN GÜÇLERİ, KUDRETLERİ (1)
Tıklanma: 107
Osmanlı?da Gurur
Tıklanma: 111
Osmanlı?da Tevâzu
Tıklanma: 107
Osmanlı?ların Gururları ve Tevâzuları
Tıklanma: 102
Mâneviyat Sultanlarına Sevgi ve Muhabbetleri (3)
Tıklanma: 120
Mâneviyat Sultanlarına Sevgi ve Muhabbetleri (2)
Tıklanma: 113
Mâneviyat Sultanlarına Sevgi ve Muhabbetleri (1)
Tıklanma: 108
Osmanlı?nın Hamurunu Evliyalar Yoğurmuş
Tıklanma: 120
Osmanlı?nın Mayasını Ehlûllahlar Tutmuş
Tıklanma: 139
BORÇ
Tıklanma: 12
SU GİBİ AZİZ OL
Tıklanma: 13
GÜNAH
Tıklanma: 14
Osmanlı Elçilerinin Saygınlığı(2)
Tıklanma: 83
CENNET
Tıklanma: 4
Osmanlı Elçilerinin Saygınlığı(1)
Tıklanma: 132
Bizim Gazete
Hava Durumu
KONYA
Namaz Vakti
En Çok Okunanlar
Arşiv
Yazarlar
sivas escort sivas escort tekirdağ escort tekirdağ escort trabzon escort trabzon escort trabzon escort usak escort usak escort yalova escort yalova escort yalova escort yalova escort zonguldak escort ihbarweb.co cixsohbet.com instagram takipci kasma instagram takipci hilesi