tokat escort tokat escort tokat escort tokat escort trabzon escort trabzon escort trabzon escort trabzon escort trabzon escort karabük escort karabük escort karaman escort karaman escort kastamonu escort kastamonu escort
Yazı Detayı
28/09/2015 00:00:00
 
  Abdullah UÇAR NİĞBOLU ZAFERİ (1)
Abdullah UÇAR
 

(25 Eylül l396) Yıldırım Bayezid, Osmanlı sultanlarının dördüncüsü­dür. Babası Sultan I. Murad Hüdavendigâr I. Kosova Meydan Muharebe­sini ka­zanmış, savaş sahrasını gezerken yaralı Sırplardan Miloş isimli bir hain, bir şey söylemek bahanesiyle Sultana yaklaşıp kalbine hançer vurmak suretiyle onu şehit etmiştir.

Yıldırım babasının şahadetinden sonra 29 yaşında 1389 tarihinde Os­manlı tah­tına geçmiştir. Dost ve düşman tarihçilerin ittifak ettiklerine göre Yıldırım; celalli, hareketli, vakur, cesaretli ve süratli bir padişahtır. Bu va­sıflarından dolayı kendisine "Yıldırım" lâkabı verilmiştir.

 

Tahta geçer geçmez lakabıyla mütenasip hareketlere başlamış,  Sır­bis­tan’ı kesin itaat altına almış, Bosna, Bulgaristan’ın bazı bölümlerini ve Üsküp'ü fethetmiş, Saruhan, Aydın, Germiyan, Menteşe, Hamit ve Teke bey­liklerine son vermiş, Karaman üzerine sefer açıp Konya’yı kuşatmıştır. 

Her Osmanlı sultanının ideali haline gelen İstanbul’u fethedebilmek  ga­yesiyle Anadolu Hisarını yaptırmış, Mora’ya seferler düzenlemiş ve Se­lanik’i fethetmiştir. Akıncılar Almanya toprakları içlerine kadar dalıp çık­maya baş­lamışlardır.

Osmanlının şarkta ve garptaki bu faaliyetlerinden Hıristiyan âlemi fev­kalâde rahatsız olmuşlar, istikballerinden endişe ederek, Macar Kralı Sigismond ile Bizans İmparatoru Manuel, Papa Bonifacus'a elçiler gönde­rerek;

"Bu sıralar tedbir alınmaz, Osmanlıya dur denmezse, yakında bütün Avrupa ve Hıristiyanlık âleminin Osmanlı akıncılarının ayakları altında ezile­ceğini" büyük bir korku ile dile getirmişlerdir. 

 

Papa'nın harekete geçip Hıristiyan âlemini ayaklandırması neticesinde, Fransa, İngiltere, İskoçya, Almanya, Polonya Bohemya, Avusturya, Maca­ristan, İtalya, İsviçre, Belçika, Ve­nedik, Rodos Şövalyeleri ve sair Avrupa devletlerinden bir Ehl-i Salîb ordusu teşekkül etmiştir.

İmparatorların, kralların, prenslerin, büyük kumandanların katılma­sıyla sayıları 200 bine ulaşan bu haçlı ordusu, Macaristan’da ikiye ayrılıp bir kolu Sırbistan, bir   kolu da Eflak üzerinden ilerleyip, Tuna'nın sahili üzerindeki Niğbolu kalesi önünde birleşmişlerdir. 

Canavarlar sürüsü gibi geçtikleri her yerde masum ve silahsız Türkleri vahşiyane bir şekilde boğazlamışlar, teslim olanlara bile merhamet etme­miş­lerdir.

Yıldırım'ı İstanbul muhasarasıyla meşgul bildikleri için, Niğbolu ka­lesi etrafında 15 gün içip sarhoş olup nara atmışlar, bu esnada Yıldırım’ın şimşek gibi üzerlerine geldiğinden haberdar olmamışlardır.

Bunların gafletine bakın ki, bazı tarihi kayıtlarda şunlar yazılıdır:  Yıl­dı­rım Bayezid tek başına kılık değiştirip bunların içinden geçip, bunların ku­şatması altındaki kale surları önüne gelip, kale kumandanı Doğan Bey'le ko­nuşup bilgi aldıktan sonra geri dönmüştür.([1])

Haçlı ordusu sayılarına güvenmişler, vurdumduymaz bir tavır sergile­mişler, hatta Osmanlı Sultanı Yıldırım’ın korkusundan Mısır’a kaçtığı söy­lentilerini yaymışlar, Yıldırım Ordularının çok yaklaştığı haberini getiren iki gözcünün söylediklerini alaya almışlar, yalan söylediklerini iddia ederek             za­vallıların kulaklarını kesmişlerdir. Kimse kimseyi dinlemiyor, emir ko­muta diye bir şey söz konusu değildir. Etraftaki Türk ve Hıristiyan köyle­rinden topladıklarını yiyip, içip sarhoş olup nara atmakla vakit geçiriyorlar.

 

Dipnot:

[1]- Y.  Öztuna,“Büyük Türkiye Tarihi”,c.2,s.327,“Osmanlı Tarihi  Kronolojisi”,c.1.s.106.

Yorumlar
Diğer Yazılar
Kütüphâne ve Osmanlı (1)
Tıklanma: 0
Osmanlı?da Kitap Kıymeti ve Ödünç Verme
Tıklanma: 42
Kitap Okuma, Sahaflar ve Osmanlı
Tıklanma: 0
(Kaybedilmiş Cennet) FİRDEVS-İ MEFKUD
Tıklanma: 46
HARF DEVRİMİ - TÜRKÇE ? OSMANLICA (3)
Tıklanma: 50
HARF DEVRİMİ - TÜRKÇE ? OSMANLICA (2)
Tıklanma: 0
HARF DEVRİMİ - TÜRKÇE - OSMANLICA (1)
Tıklanma: 0
GENÇLİK
Tıklanma: 0
CENAZE
Tıklanma: 43
Hânedan'ın En Büyük Problemleri (3)
Tıklanma: 69
Hânedan?ın En Büyük Problemleri (2)
Tıklanma: 97
Hânedan?ın En Büyük Problemleri (1)
Tıklanma: 73
Hânedan Mensuplarının Çektikleri Sıkıntılar (6)
Tıklanma: 52
Hânedan Mensuplarının Çektikleri Sıkıntılar (5)
Tıklanma: 64
Hânedan Mensuplarının Çektikleri Sıkıntılar (4)
Tıklanma: 56
Hânedan Mensuplarının Çektikleri Sıkıntılar (3)
Tıklanma: 55
Hânedan Mensuplarının Çektikleri Sıkıntılar (2)
Tıklanma: 60
Hânedan Mensuplarının Çektikleri Sıkıntılar (1)
Tıklanma: 75
NİĞBOLU ZAFERİ (2)
Tıklanma: 0
NİĞBOLU ZAFERİ (1)
Tıklanma: 0
YAVUZ SULTAN SELİM VE SEFERLERİ (5)
Tıklanma: 52
YAVUZ SULTAN SELİM VE SEFERLERİ (4)
Tıklanma: 0
YAVUZ SULTAN SELİM VE SEFERLERİ (3)
Tıklanma: 0
YAVUZ SULTAN SELİM VE SEFERLERİ (2)
Tıklanma: 0
YAVUZ SULTAN SELİM VE SEFERLERİ (1)
Tıklanma: 0
Kudüs, Osmanlı ve Araplar (5)
Tıklanma: 79
Kudüs, Osmanlı ve Araplar (4)
Tıklanma: 228
Kudüs, Osmanlı ve Araplar (3)
Tıklanma: 76
Kudüs, Osmanlı ve Araplar (2)
Tıklanma: 76
Kudüs, Osmanlı ve Araplar (1)
Tıklanma: 81
CEHENNEM-2
Tıklanma: 0
CEHENNEM-1
Tıklanma: 0
OSMANLI HÂNEDANI (3)
Tıklanma: 67
OSMANLI HÂNEDANI (2)
Tıklanma: 72
OSMANLI HÂNEDANI (1)
Tıklanma: 87
KURBAN (2)
Tıklanma: 94
KURBAN (1)
Tıklanma: 0
30 Ağustos Zaferi ve Ağustos Ayı
Tıklanma: 0
Osmanlı'yı Kuran Millet
Tıklanma: 0
HEDİYE ? RÜŞVET
Tıklanma: 0
(3) Haremlik-Selâmlık
Tıklanma: 83
CİHAT
Tıklanma: 0
SIR
Tıklanma: 0
HAREM VE OSMANLI (2)
Tıklanma: 80
HAREM VE OSMANLI (1)
Tıklanma: 99
MİNNET
Tıklanma: 5
HİKMET
Tıklanma: 6
OSMANLILARIN GÜÇLERİ, KUDRETLERİ (8)
Tıklanma: 122
OSMANLILARIN GÜÇLERİ, KUDRETLERİ (7)
Tıklanma: 106
OSMANLILARIN GÜÇLERİ, KUDRETLERİ (6)
Tıklanma: 99
Bizim Gazete
Hava Durumu
KONYA
Namaz Vakti
En Çok Okunanlar
Arşiv
Yazarlar
sivas escort sivas escort tekirdağ escort tekirdağ escort trabzon escort trabzon escort trabzon escort usak escort usak escort yalova escort yalova escort yalova escort yalova escort zonguldak escort ihbarweb.co cixsohbet.com instagram takipci kasma instagram takipci hilesi
videohive videohive download videohive download free after effects download ae download free motionpile download after effects projects
yıldızlar arası izle john wick izle