Yazı Detayı
12/01/2017 07:39:39
 
  Abdullah UÇAR TÜRKLER (4)
Abdullah UÇAR
 

Moğollar yürüyen bir ordu şehir idiler. Savaşa diye çıktıkları zaman bir daha geri dönmemek üzere, 70-100 bin aile, kağnılar üstüne kurulmuş çadırlar içinde, kedisiyle, köpeğiyle, tavuğuyla, atıyla ineğiyle yürüyen ve geçtiği yerleri çekirge sürüleri gibi silip süpüren bir ordu idi. Geçtikleri yerlerde taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmıyorlardı. (başarılarının bir sebebi de bu olsa gerek. Yenilseler her şeyleri, yani aile ve çocukları, kıymetli malları ve hayvanları yok olacak). Bunlardan Bayçu Han Konya’ya kadar gelmiş, Mevlana’nın sayesinde Konya’ya zarar vermemiştir.(1)

Moğolların o dönemde 1,5 milyon nüfusa sahip oldukları ve en çok 100 bin kişilik bir ordu çıkarabildikleri tahmin edilmektedir. Fakat hiç acımasız davrandıkları, savaş meydanlarına          çoluk-çocuk katıldıkları, disiplinsizliği ve ihâneti aslâ affetmedikleri, at ve araba üzerinden inmeden çok uzun mesafelere gidebildikleri, diskli eyerler (at üstünde dönen eyerler) yapıp son sürat koşan atlar üzerinde bile geriye dönüp ok atabildikleri, etleri atın bedeni ile eyeri arasına koyup güya pişirerek yedikleri, aç kaldıklarında atlarının sütünden, çok susuz ve gıdasız kalırlarsa atlarının damarlarına küçük kamışlar sokup kanlarından faydalanmaları gibi sebepler yüzünden önlerine çıkan her zorluğu yenmesini bilmişlerdir.

 Estirdikleri terör ve tedhiş yüzünden, dünyaya saldıkları korku ve psikolojik yıldırma ile kendileri 1,5 milyon nüfusa sahip olmalarına rağmen o dönemde 60 milyon nüfusa sahip olan Çin’i bile dize getirmişlerdir. Sâdece Bağdat’ta bir milyona yakın insanı acımasızca işkencelerle katlettikleri târihî rivâyetlerdendir. Meşhur Sosyolog İbni Haldun, dünyanın o günkü az nüfusuna rağmen 1 milyon 600 bin insanı öldürdüklerini kaydeder.(2)

İbnül Esir ve İbnül Ferec’e göre; estirdikleri terör ve tedhiş yüzünden  insanlardaki Moğol korkusu o derecelere varmış ki; bir Moğol külâhını yüzlerce Harzemlinin arasına atsa, hepsi çil yavrusu gibi dağılırmış. Bir gün bir Moğol 17 Harzemli’yi bağlarken birisi “o bir kişi biz ise 17 kişiyiz, ya kaçalım ya öldürelim kurtulalım” gibi sözler söyleyince diğerleri “hayır olamaz öyle şey, o bir Moğol” demişler.(3) 

Peygamberimiz ölmüş ve kokmuş bir köpeğin yanın­dan geçerken, ar­kadaşlarından kimisi yö­nünü dönmüş, bazıları burnunu tutmuş, bazıları tükürmüş, O ise: “Ama ne güzel dişleri var” (4)  buyur­mak sûre­tiyle her şeyde iyi bir tarafı, hoş bir yönü göre­bil­menin yani pozitif olmanın müminin          vasıfla­rından olduğunu ha­tırlatıver­miştir.

Merhum Nevzat Kösoğlu (1940-2013) bey de bu katliam ve kıtaller hususunda iyi bir taraf görüyor ve Moğollar böyle yapmasa, Türkler onların önünden kaçmasa ne Anadolu Türkleşir, ne İstanbul alınır, ne de Viyana kapılarına kadar varılırdı. “el hayru fîma vakaa” olan her şeyde bir hayır vardır Arap atasözünde olduğu gibi, bu olaylarda da iyi bir taraf görmüştür.(5) Hakikaten bu Moğollar sonradan işgal ettikleri devletlerin içinde erimiş, asimile olup Müslüman olmuşlardır.

Moğolların önünden Batıya doğru akan Türk boyları mayalarındaki asaleti buralarda tezahür ettirip, mevcut devletlerin ve idârecilerin gözüne girmek sûretiyle güçlenmişler, bilahare büyüklü küçüklü devletler kurmuşlardır. Büyük Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti, Mısır’daki Memlük Devleti, Ortadoğudaki Atabek devletleri ve Osmanlı Devleti bunlardan birkaçıdır.

Çok kalabalık nüfusa sahip Çinlileri bile yaptıkları akınlarla bîzar edip, 3000 km.lik Çin Seddi’ni yapmak mecburiyetinde bırakan Türkler, Müslüman olduktan sonra mert, cesur, dürüst, asker ruhlu ve disiplinli ol­maları gibi bazı özelliklerinden dolayı diğer milletler arasında, kısa zamanda temayüz etmişler ve ırkçı ol­mayan Müslümanların gözdesi olmuşlardır.(6)

 Abbasî Halîfeleri önce hassa ordularını, daha sonra da normal or­duları­nın birçok birimlerini bunlardan teşekkül ettirmişlerdir. Öyle ki; bun­lar diğer halk ile haşir-neşir olup bu âli duyguları, bu güzel ahlâkları bo­zulmasın diye, onlar için Bağdat yakınlarında Samarra Kışlası (daha sonra şehir olmuş) inşa edilmiş, hattâ yine bunların mayaları ve özel­likleri bozulmasın diye Halîfe Mu’tasım tarafın­dan, nefsânî arzularına düşkün, şehvetli Arap kızları ile Türk askerlerinin ev­lenmeleri yasaklanmıştır.(7)

 

Dipnotlar:

1-Mevlâna Celâleddin-i Rûmî, Makaleler, Konya Büyükşehir Belediyesi Yay. Konya 2005. s. 82.

2-Osman Dilber, a. g. e. s. 161.

3-Necati Kotan “Cengiz Han”, Ankara 1976. s. 159.

4-Tahirül Mevlevî, “Mesnevi Şerhi”, Selâm Yay.Konya 1966. c. 4, s. 991.     

5-N.Kösoğlu,“Türk Dünyası Târihi ve Medeniyeti Üzerine Düşünceler”Ötüken Yay.Ank.1997s.80.

6-H.Dursun Yıldız,Türklerin İslâm Devleti Hizme.Girmeleri,Millî Kül.Deg.Mart 1977,sayı 3,s.32.

7-Mevlâna Güldestesi, Konya B. Şehir Belediyesi yay. No: 8, s. 123.

Yorumlar
Diğer Yazılar
OSMANLI?DA AT SEVGİSİ VE AT TERBİYESİ (2)
Tıklanma: 17
OSMANLI?DA AT SEVGİSİ VE AT TERBİYESİ (1)
Tıklanma: 27
Çok Çiçekli Bahçe, Daha Güzeldir (2)
Tıklanma: 3
Biz Osmanlıya Değil, İttihatçılara İsyan Ettik
Tıklanma: 33
ARAPLAR VE OSMANLILAR
Tıklanma: 37
Dünya Târihinin Yeniden Yazılması Gerekir
Tıklanma: 35
OSMANLILARDA ARŞİVCİLİK
Tıklanma: 28
KADIN
Tıklanma: 7
OSMANLI ALP?LERİ VE ALPERENLERİ
Tıklanma: 36
OSMANLI?DA AĞAÇ SEVGİSİ
Tıklanma: 35
Susun Çocuklar, Türkler Geliyor!
Tıklanma: 35
Akıncılar; Katkısız Türkler
Tıklanma: 37
OSMANLI AKINCILARI ve AKINLARI
Tıklanma: 37
OSMANLI AHLÂKI
Tıklanma: 39
Maaş Bağlatan Ağaç (2)
Tıklanma: 44
Maaş Bağlatan Ağaç (1)
Tıklanma: 52
İMAM ŞAMİL'İN TORUNLARI
Tıklanma: 9
Çok Çiçekli Bahçe, Daha Güzeldir (2)
Tıklanma: 52
Çok Çiçekli Bahçe, Daha Güzeldir (1)
Tıklanma: 56
OSMANLIDA AF, MÜSÂMAHA VE HOŞGÖRÜ
Tıklanma: 66
AYASOFYA
Tıklanma: 16
Osmanlı?da Mülkiyet Hakkının Kutsallığı (2)
Tıklanma: 45
Osmanlı?da Mülkiyet Hakkının Kutsallığı (1)
Tıklanma: 46
BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ
Tıklanma: 56
Seni, Şeriata Şikâyet Ederim
Tıklanma: 40
Osmanlı?dan Adâlet Örnekleri
Tıklanma: 53
Osmanlı Adâleti İçin Söylenenler
Tıklanma: 49
Eflatun?un İdeal Devleti (2)
Tıklanma: 51
Eflatun?un İdeal Devleti (1)
Tıklanma: 68
Osmanlı?da Savaş Adâleti
Tıklanma: 57
HASTALIK
Tıklanma: 14
Osmanlı?da Tebaa Adâleti (5)
Tıklanma: 53
Osmanlı?da Tebaa Adâleti (4)
Tıklanma: 55
Osmanlı?da Tebaa Adâleti (3)
Tıklanma: 69
Osmanlı?da Tebaa Adâleti (2)
Tıklanma: 70
Osmanlı?da Tebaa Adâleti (1)
Tıklanma: 72
OSMANLI DEVLETİ
Tıklanma: 63
TÜRKLER (7)
Tıklanma: 53
TÜRKLER (6)
Tıklanma: 59
TÜRKLER (5)
Tıklanma: 63
TÜRKLER (4)
Tıklanma: 76
TÜRKLER (3)
Tıklanma: 64
TÜRKLER (2)
Tıklanma: 72
TÜRKLER (1)
Tıklanma: 91
KİBARLIK
Tıklanma: 11
TARİH (7)
Tıklanma: 75
TARİH (6)
Tıklanma: 75
TARİH (5)
Tıklanma: 73
TARİH (4)
Tıklanma: 68
TARİH (3)
Tıklanma: 84
Bizim Gazete
Namaz Vakti
En Çok Okunanlar
Arşiv
Yazarlar