Yazı Detayı
09/01/2017 07:33:59
 
 Adnan GÖNÜL Müminin Niyeti Amelinden Hayırlıdır
Adnan GÖNÜL
 

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) bir hadisi şeriflerinde;“Kıyamet günü Allah’ın huzuruna öyle bir kul getirilir ki, adamın sıradağlar gibi iyi amelleri vardır. Fakat bu arada: “Falancada hakkı olan gelip alsın.” diye bir ses duyulur.

Bu ses üzerine birçokları gelip adamın iyi amellerinden hakları kadarını alıp götürürler. Sonunda iyi amelleri tükenip adam şaşkın gibi ortada kalınca, Allah kendisine şöyle buyurur:

“Benim katımda sana ait öyle bir hazine var ki, ondan ne senin ne meleklerin ne de kullarımın haberi yoktur.” buyurur. Adam: “Ya Rabbi, nedir o hazine?” diye sorunca, Allah ona şöyle buyurur: “Bu hazine, senin niyet edip de yapamadığın iyiliklerdir. Onların her birisi için defterine yetmiş kat sevap yazdım.” Binaenaleyh “Mü’minin niyeti, amelinden daha hayırlıdır…” (1)  

İslâm, hayır yapma ve sevap kazanma yollarını son derece kolaylaştırmıştır. “Bir Müslüman herhangi bir ağaç veya bitki dikerse, ondan yenilen şey kendisi için sadakadır, yabanî hayvanların yediği şeyler sadakadır, kuşların yedikleri sadakadır, bir kişinin ondan alıp eksilttiği şey de kendisi için sadakadır.” (2)

 “Kardeşine göstereceğin tebessüm, bir sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yolu gösterivermen sadakadır; gözü görmeyen kimse için görüvermen sadakadır; yoldan taş, diken, kemik (gibi şeyleri) kaldırıp kenara atman sadakadır; kovandan kardeşinin kovasına su boşaltman sadakadır.” (3) 

Durum böyle olunca yeryüzünün her tarafının bir ibadet mekânı olduğunu rahatça söyleyebiliriz. İbadet etmek için, günlük meşgaleleri bir kenara bırakarak bir yere kapanmak gerekmez. İnsan her an ve her yerde ibadet hâlinde olabilir.

Kendi nefsin için ne istiyorsan, herkes için de onu istemen, kendin için istemediğin bir şeyi başkaları için de istememen ve tüm Müslümanların birbirlerine karşı dirlik ve dayanışma halinde olmalarını dilemen demektir.

Yine, mesleğini icra eden bir mü’min, helâlinden kazanarak ailesinin maîşetini temin etmeyi ve onları İslâmî terbiye ile yetiştirmeyi düşünürse, çalışmalarından aynı zamanda ibadet sevabı da alır.

Meselâ, kişi namaz kılmak için hazırlanmaya başlar, abdest alıp yola çıkar, camide namazını kılar, tesbihatını çeker ve evine gelir. Namaz kılarken on dakika, hazırlanırken ve gidip gelirken ise yarım saat harcamıştır. Ancak Peygamber Efendimiz, onun namaz için meşgul olduğu bütün vakitlerde, hatta bir sonraki namazı nasıl kılacağını şimdiden planlamışsa o vakte kadar geçen sürede namaz kılmış gibi kabul edileceğini müjdelemiştir.(4)  

Horasan melik ve kahramanlarından olan Amr bin Leys’i vefâtından sonra sâlih bir zât rüyasında görür. Aralarında şu konuşma geçer:                                                                                                   “–Allah, sana nasıl muâmele etti?”                                                                                                                         “–Allah, beni affetti.”                                                                                                                                   “–Allah, seni hangi amelin sebebiyle affetti?”                                                                                                          “–Bir gün yüksekçe bir tepeye çıkmıştım. O hâkim noktadan, askerlerime bakınca, güç ve sayılarının çokluğu hoşuma gitti ve;

«Keşke Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- zamanında yaşasaydım da O’na yardım edip destek olsaydım...» diye duygulandım. İşte bu niyet ve iştiyâkıma karşılık yüce Allah, beni mağfiret etti.”(5) 

 Ebu Hüreyre (r.a.)’ın rivayetinde Hz Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurur:

 “Hiç şüphesiz Allah, sizin dış görünüşlerinize, servetlerinize ve ne durumda olduğunuza değil, işlediğiniz amellere ve kalplerinize bakar.”

Diğer taraftan, hayır yapma hususunda kalpten geçen samîmî duygular, başlıbaşına bir ibadettir. İnsan âciz olduğundan, kâmil mânâda her hayrı işlemesi mümkün değildir. Bu durumda “samîmî niyetler” devreye girer ve insanoğluna büyük sevaplar kazandırır.

Yani insanın niyeti Allah rızâsını kazanmak olduktan sonra yaptığı en küçük şey bile sadaka ve iyilik olmaktadır. Gönülden Muhabbetlerimle.

Dipnotlar:

1- Heysemî, I, 61; Süyûtî, Câmi, II, 194.                                                                                                     2- Müslim, Müsâkât, 7.                                                                                                                         3- Tirmizî, Birr, 36/1956.                                                                                                                        4- Buhârî, Salât, 87; Büyû‘, 49; Bed’ü’l-Halk, 7; Müslim, Tahâret, 41; Hâkim, I, 331.                          5- Kadı Iyâz, Şifâ, II, 28-29.

Yorumlar
Diğer Yazılar
Ölünce İş Bitmiyor, Ya Sonra?
Tıklanma: 92
Dua ve Zikir Hâlinde Olmak
Tıklanma: 101
Affetmek Şeref Kazandırır
Tıklanma: 237
İffetlerini Muhafaza Edenler
Tıklanma: 98
Saadetlerin En Büyüğü Takva İle Yaşamak
Tıklanma: 458
Selâmet Gecesi
Tıklanma: 127
Sabırlı Olanlara Selâm Olsun
Tıklanma: 166
Karşılığını Allah?tan Beklemek
Tıklanma: 158
Hoş Geldin Onbir Ayın Sultanı
Tıklanma: 133
Merhamet Ulvi Bir Değerdir
Tıklanma: 156
Hayırlı Aile Reisi Olmak
Tıklanma: 185
FİTNEDEN UZAK DURMAK
Tıklanma: 254
Ameller Niyetlere Göre Değer Kazanır
Tıklanma: 161
Samimi Niyetler
Tıklanma: 197
Kutlu Hafta
Tıklanma: 186
Sonunu Düşünmek
Tıklanma: 197
Her Türlü Faziletin Kaynağı Aile
Tıklanma: 203
İman Nimetine Ermek
Tıklanma: 266
ÇANAKKALE ZAFERİMİZ
Tıklanma: 175
Güzel Bir Yaklaşım Örneği
Tıklanma: 229
Cennet Cömertler Yurdudur
Tıklanma: 237
Her Canlı Sebebiyle Sevap Vardır
Tıklanma: 254
Şükür Nimeti Artırır
Tıklanma: 240
Müjdelenen Kadınlar
Tıklanma: 267
Termal Şehri Kozaklı
Tıklanma: 488
Üstünlük Ancak Takva İledir
Tıklanma: 265
Sevmek Gönül İşidir?
Tıklanma: 65
Hayâ ve İman Bir Aradadır
Tıklanma: 326
Müminin Niyeti Amelinden Hayırlıdır
Tıklanma: 315
Yeni Bir Yıla Girerken
Tıklanma: 63
Hayırlı Ümmetin Birlik Vakti
Tıklanma: 314
Hamd ve Şükür
Tıklanma: 323
Karanlık Dünyaya Nur Doğdu
Tıklanma: 333
Yücelik İstiyorsan Yücelik Taslama
Tıklanma: 357
Cömert Bir Kul Olabilmek
Tıklanma: 338
Müslüman Olarak Kalabilmek?
Tıklanma: 343
Mevlâ Görelim Neyler?
Tıklanma: 359
Dua Manevi Bir Bağdır
Tıklanma: 323
Sevmek Gönül İşidir
Tıklanma: 397
Kusursuz Dost Arayan Dostsuz Kalır
Tıklanma: 396
Faziletli İnsan Olabilmek
Tıklanma: 336
Muharrem Ayı ve Bereketi
Tıklanma: 404
Cennete Yakın Olanlar
Tıklanma: 555
Şefkat ve Merhamet Timsali
Tıklanma: 394
DUA İBADETİN ÖZÜDÜR
Tıklanma: 402
Hatasız Kul Olmaz
Tıklanma: 404
Tövbe ve İstiğfar, Kul İçin Bir Rahmettir
Tıklanma: 420
BİRLİK ŞUURUMUZ DEVAM ETMELİ
Tıklanma: 408
Gönülden Bağlantı Kurmak
Tıklanma: 435
Türkiye Tek Yürek?
Tıklanma: 507
Bizim Gazete
Hava Durumu
KONYA
Namaz Vakti
En Çok Okunanlar
Arşiv
Yazarlar
sivas escort sivas escort tekirdağ escort tekirdağ escort trabzon escort trabzon escort trabzon escort usak escort usak escort yalova escort yalova escort yalova escort yalova escort zonguldak escort ihbarweb.co cixsohbet.com instagram takipci kasma instagram takipci hilesi