tokat escort tokat escort tokat escort tokat escort trabzon escort trabzon escort trabzon escort trabzon escort trabzon escort karabük escort karabük escort karaman escort karaman escort kastamonu escort kastamonu escort
Yazı Detayı
21/08/2017 07:22:40
 
 Adnan GÖNÜL Takva ve Amel-i Salih
Adnan GÖNÜL
 
Cenab-ı Hak, insanı en güzel şekilde yaratmış, her insana ayrı bir özellik vermiştir. İnsanların renkleri, dilleri, sosyal ve ekonomik durumları farklılık göstermektedir.
Bu farklılıkların asla üstünlük sebebi olmadığı, üstünlüğün ancak takvada olduğu ayet-i kerimede şöyle bildirilmiştir: “Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık, ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır.”(1)
Takva, insanın bütün benliği ile Allah’a dönmesi ve O’nun emri dairesinde hareket etmesidir.
Takva; insanı Allah’a kavuşturan ve O’nun sevgisine vesile olan en güzel sıfatlardan biridir. Dünyada huzurlu bir ömür yaşamak, ahirette de sonsuz nimetlere kavuşmak, ancak takva ve amel-i salih ile mümkündür. Çünkü saadetlerin en büyüğü, en yükseği takva ile amel-i salihtir. Bu bakımdan takva ve amel-i salihi kendine düstur eden müminlerin makam ve mertebeleri daima yükselir.
Allah-u Teâlâ’nın imandan sonra en çok sevdiği ve razı olduğu amel takvadır. Kur'an'da takva, her hangi bir tehlikeden değil, Allah'ın azabından ve insanı bu azaba sürükleyecek günahlardan korunma anlamına gelir. Diğer bir tabirle takva, Allah'ın emir ve yasakları doğrultusundaki saf dindarlığı ifade etmektedir.
Yine bu hususta Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Veda Hutbesinde: “Ey insanlar! Rabbiniz birdir, atanız da birdir. Hepiniz Adem’densiniz, Adem ise; topraktan yaratılmıştır. Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı gelmekten sakınanınızdır. Arab’ın Arab olmayana, hiçbir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir.”buyurmuştur.
Takva; Allah’a karşı gelmekten, dünya ve ahirette insana zarar verecek inanç, söz ve davranışlardan, günahlardan sakınmak anlamına gelir. Kur’an-ı Kerim’de takvanın ehemmiyetini ve faziletini belirten yüz elli kadar ayet-i kerime vardır. Bu ayetlerde Cenab-ı Hak takva sahiplerinin güzel meziyetlerini belirtmiş ve onları övmüştür. 
“Ey insanlar! Allah Teâlâ size câhiliye kibrini ve atalarla övünmeyi yasaklamıştır. İnsanlar iki sınıftır: Bir, iyilik ve takvâ sahibi olup Allah’ın değer verdiği kişiler; bir de günahkâr, kötü ve Allah katında kıymeti olmayan kimseler. Bütün insanlar Hz. Âdem’in çocuklarıdır. Allah Teâlâ ise Âdem’i topraktan yaratmıştır.”(2)   
Allah’ın rızası ve dünya-ahiret mutluluğu, ancak takva ile mümkündür. Takva ve Allah sevgisi olmayan yerde gerçek huzur ve mutluluğu bulmak mümkün değildir. Kur’an-ı Kerim’in nazarında imandan sonra en ziyade tutulan esas, takva ve amel-i salihtir.
Bu bakımdan takva, saadet ve faziletlerin temelidir. Amel-i salih, Allah’ın emirleri dairesinde hareket ederek kulluk vazifesini yerine getirmektir. Cennete girmenin en büyük vesilesi de yine takva ve amel-i salihtir. 
Dini bir terim olarak takva : "Allah'tan Korkarak O'nun emirlerine uymak ve yasaklarından sakınarak azabından korunmak" demektir. Görüldüğü gibi takva, Allah'ın dininin, insanlar tarafından pratik hayatta uygulanmasıdır. Demek ki hakiki korunma, ancak Allah'ın korumasına girmekle mümkün olacaktır.
Takvanın en büyük esası Allah korkusudur. Çünkü, Allah’tan korkmak insanı her türlü kötülük, zarar ve günahtan muhafaza eder. Her zaman ve her yerde Allah’a isyan etmekten uzak durmalı, diğer insanların hak ve hukukuna da saygılı olunmalıdır. Mal varlığıyla, fiziki güzelliğiyle, dünyevi imkânlarıyla böbürlenip, insanları küçümsememeli. Çünkü bunlar hiçbir zaman üstünlük vesilesi değildir. 
Bu konuda Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır: “Allah, sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. O, sadece sizin kalplerinize ve işlerinize bakar.”(3)            
Velhasıl imkân nispetinde Allah'a mutlak itaat etmek, O'na karşı her çeşit isyandan sakınmak, hayatın her safhasında Allah'ın ilâhi hükümlerini hatırlayıp uygulamaya takva denmektedir.
Gönülden Muhabbetlerimle…
 
Dipnotlar:
1-Hucurat, 49/13.                                                                                                                                                               2-Tirmizî, Tefsîr, 49/3270; Ebû Dâvûd, Edeb, 110-111/5116.                                                                                         3-Müslim, Birr, 34; İbn-i Mace, Zühd, 9.
Yorumlar
Diğer Yazılar
Muhteşem Bir Varlık Olan İnsan, Mutlaka Doğru Olmalı
Tıklanma: 67
Rabbini Bilen O?nu Sever
Tıklanma: 72
Ümmetin Derdiyle Dertlenmek
Tıklanma: 66
Vakit varken
Tıklanma: 85
Takva ve Amel-i Salih
Tıklanma: 249
Ölünce İş Bitmiyor, Ya Sonra?
Tıklanma: 140
Dua ve Zikir Hâlinde Olmak
Tıklanma: 155
Affetmek Şeref Kazandırır
Tıklanma: 275
İffetlerini Muhafaza Edenler
Tıklanma: 136
Saadetlerin En Büyüğü Takva İle Yaşamak
Tıklanma: 506
Selâmet Gecesi
Tıklanma: 159
Sabırlı Olanlara Selâm Olsun
Tıklanma: 205
Karşılığını Allah?tan Beklemek
Tıklanma: 206
Hoş Geldin Onbir Ayın Sultanı
Tıklanma: 165
Merhamet Ulvi Bir Değerdir
Tıklanma: 200
Hayırlı Aile Reisi Olmak
Tıklanma: 234
FİTNEDEN UZAK DURMAK
Tıklanma: 298
Ameller Niyetlere Göre Değer Kazanır
Tıklanma: 192
Samimi Niyetler
Tıklanma: 233
Kutlu Hafta
Tıklanma: 220
Sonunu Düşünmek
Tıklanma: 232
Her Türlü Faziletin Kaynağı Aile
Tıklanma: 239
İman Nimetine Ermek
Tıklanma: 296
ÇANAKKALE ZAFERİMİZ
Tıklanma: 200
Güzel Bir Yaklaşım Örneği
Tıklanma: 267
Cennet Cömertler Yurdudur
Tıklanma: 266
Her Canlı Sebebiyle Sevap Vardır
Tıklanma: 296
Şükür Nimeti Artırır
Tıklanma: 273
Müjdelenen Kadınlar
Tıklanma: 292
Termal Şehri Kozaklı
Tıklanma: 526
Üstünlük Ancak Takva İledir
Tıklanma: 300
Sevmek Gönül İşidir?
Tıklanma: 65
Hayâ ve İman Bir Aradadır
Tıklanma: 364
Müminin Niyeti Amelinden Hayırlıdır
Tıklanma: 347
Yeni Bir Yıla Girerken
Tıklanma: 63
Hayırlı Ümmetin Birlik Vakti
Tıklanma: 348
Hamd ve Şükür
Tıklanma: 360
Karanlık Dünyaya Nur Doğdu
Tıklanma: 373
Yücelik İstiyorsan Yücelik Taslama
Tıklanma: 389
Cömert Bir Kul Olabilmek
Tıklanma: 372
Müslüman Olarak Kalabilmek?
Tıklanma: 379
Mevlâ Görelim Neyler?
Tıklanma: 392
Dua Manevi Bir Bağdır
Tıklanma: 355
Sevmek Gönül İşidir
Tıklanma: 428
Kusursuz Dost Arayan Dostsuz Kalır
Tıklanma: 421
Faziletli İnsan Olabilmek
Tıklanma: 375
Muharrem Ayı ve Bereketi
Tıklanma: 441
Cennete Yakın Olanlar
Tıklanma: 600
Şefkat ve Merhamet Timsali
Tıklanma: 422
DUA İBADETİN ÖZÜDÜR
Tıklanma: 435
Bizim Gazete
Hava Durumu
KONYA
Namaz Vakti
En Çok Okunanlar
Arşiv
Yazarlar
sivas escort sivas escort tekirdağ escort tekirdağ escort trabzon escort trabzon escort trabzon escort usak escort usak escort yalova escort yalova escort yalova escort yalova escort zonguldak escort ihbarweb.co cixsohbet.com instagram takipci kasma instagram takipci hilesi