bodrum escort bursa escort
gay porno
Yazı Detayı
11/11/2015 00:00:00
 
  Abdullah UÇAR FEDAKÂRLIK
Abdullah UÇAR
 

Uğruna can feda nazlı vatanın

Sonunu Hak bilir bize çatanın

Eşkıyayım diye dağda yatanın

Alnına kurşunu çakanlardanız

 

Fedakârlık: Kişinin özünden özveride bulunabilme­sine denir. Bunu şiirde olduğu gibi, kimisi vatanı için, kimisi dini ve inancı için, kimisi dava ve mef­kûresi için, kimisi ana-baba-dost ve aşkı… için yapar.

Tarihte fedakâr, vefakâr, cefakâr milletler uzun ömürlü olmuşlar ve huzur içinde yaşamışlardır. ABD’li bir Profesör; “Türkler fedakârlığı unuttu zillete düştü” demiştir.([1])

 Gerçek­ten ecdadımız; bu sıfatların en iyi yakış­tığı insanlar olarak yaşamışlardır. Pakistan asıllı seyyah Şibli Numanî; Osmanlı diyarını gezdikten sonra şu tespiti yapmıştır: “Fe­dakârlık ve misafirperverlik Türklerin genel karakteridir.”([2])

 Denizde boğulanları kur­taranlara, yangın söndürmede cesaret ve şecaat göste­renler, tehlikeli durumlarda fedakârlık yapıp hayırlı işler yapanlara Padişah veya onun temsilcileri “Tahli­siye          Ma­dalyası” diye nişanlar verir, bunları taşıyanlar top­lumda son derece izzet ve rağbet görür­lermiş.([3])

Arif Nihat Asya merhum; “İçimizden bazıları köprü ol­maya razı olma­dıktan sonra, biz bu suyun kenarında kıya­mete kadar bekleriz.” diyerek, top­lumların fedakâr insanlara olan ihtiyacını dile getirmiştir. Pakistan’ın millî şairi Mu­hammed İkbal’de aynı meâlde; “şafak yüz bin yıldız sönme­den sök­mez” demiştir.

Tarihimizi bilmediğimiz için, tarihî kahramanlarımızı tanımadığımız için, onların ölüme bile bile tereddütsüz nasıl koştuklarını, arkalarına bakmadıkla­rını, kurtuluş ümidi binde bir bile olmadığı hâlde şevkle coşkuyla nasıl atıl­dıklarını, bir değil bin başı olsa davası uğruna nasıl feda ettiklerini…   

Okuma­dığımız için, bugün Japon kami­kazelere hayran olu­yoruz, mersiyeler düzüyo­ruz.        Günü­müzde Akif merhumun şu vasiyet mesabesindeki sözle­rine de önem verenimiz yok:   

Enbiya yurdu bu toprak; şüheda burcu bu yer;

Bir yıkık türbesinin üstüne Mevlâ titrer!

Dışı baştanbaşa bir nesl-i kerîmin yâdı,

İçi boydan boya milyonla şehit ecsâdı.

Öyle meşbû-u şahadet ki bu öksüz toprak:

Ohhh, bir sıksa adam otları, kan fışkıracak!

Böyle bir yurdu elinden çıkaran nesl-i sefil,

Yerin üstünde muhakkar, yerin altında rezil! ([4])

Delikanlı incitme ceddini Allah’ı seversen

Milyarla şehidin ebedi varisisin sen

Eski felsefemiz; “önce canan sonra can” idi, şimdi tam tersi; “önce can sonra canan, hatta önce de can, sonra da can” oldu. Buna şöyle bir örnek:

Adamın biri bir kadınla evlenmek istiyor ama kadın ya­naşmıyor. Sevdiği hatırlı birini kadının gönlünü yap­mak üzere araya koymuş, gidip gelmeler olmuş, bir müd­det sonra kadını aracı konan adamın kolunda görünce beriki sormuş, adam demiş ki; “valla senin için çok çalış­tım, çok uğraştım ama an­cak kendime yapabildim!”

Fareler kedilerin şerrinden korunmak için, onların geldi­ğini duyabilmek için, kedilerin boynuna çan takmaya karar vermişler. Bu dâhiyane buluşu kutlarlarken içle­rinden biri: “İyi de kedilerin boynuna çanı kim takacak, bu fedakârlığı kim gösterecek?” demiş.

Dipnotlar:

1- Tarih ve Düşünce Dergisi, sayı 2/75.

2- Şibli Numani,“Seyahatname” Risale Yay. Ter.Y. Karaca, İst. 2002, s.116.

3- A. Ragıp Akyavaş, “Asitane-ll”, TDV Yay. Ankara 2000, c. 2, s. 120.

4- Mehmet Akif,  “Safahat”, Ö. Rıza Doğrul, Yeni Matbaa, İst. 1966, s.179.

Yorumlar
Diğer Yazılar
KİTAPLARLA YAKIN DOST OLALIM (4)
Tıklanma: 28
KİTAPLARLA YAKIN DOST OLALIM (3)
Tıklanma: 60
KİTAPLARLA YAKIN DOST OLALIM (2)
Tıklanma: 38
KİTAPLARLA YAKIN DOST OLALIM (1)
Tıklanma: 48
OSMANLININ BORÇ ANLAYIŞI VE BORÇ ALMALARI(2)
Tıklanma: 35
OSMANLININ BORÇ ANLAYIŞI VE BORÇ ALMALARI(1)
Tıklanma: 49
Osmanlı Niçin Borçlandı? Nasıl İflâs Etti?(3)
Tıklanma: 11
Osmanlı Niçin Borçlandı? Nasıl İflâs Etti?(2)
Tıklanma: 17
Osmanlı Niçin Borçlandı? Nasıl İflâs Etti?(1)
Tıklanma: 16
NEVRUZ
Tıklanma: 16
BAHAR VE BA'S (DİRİLİŞ MÜMKÜN MÜ?
Tıklanma: 61
Osmanlı Niçin Borçlandı? Nasıl İflâs Etti?(4)
Tıklanma: 60
Osmanlı Niçin Borçlandı? Nasıl İflâs Etti?(3)
Tıklanma: 63
Osmanlı Niçin Borçlandı? Nasıl İflâs Etti?(2)
Tıklanma: 66
Osmanlı Niçin Borçlandı? Nasıl İflâs Etti?(1)
Tıklanma: 71
Borç, Köleliğin Başlangıcıdır
Tıklanma: 67
OSMANLI?NIN BORÇ ANLAYIŞI
Tıklanma: 52
RIZIK
Tıklanma: 21
Al Renkli Bayrağımız (2)
Tıklanma: 53
Al Renkli Bayrağımız (1)
Tıklanma: 65
OSMANLIDA BAYRAK, SANCAK VE HİLÂL SEVGİSİ (2)
Tıklanma: 59
OSMANLIDA BAYRAK, SANCAK VE HİLÂL SEVGİSİ (1)
Tıklanma: 64
Balkan Savaşında Batılıların Barbar Tutumları (2)
Tıklanma: 77
Balkan Savaşında Batılıların Barbar Tutumları (1)
Tıklanma: 86
Osmanlı?da Subay ve Askerlerin Disiplinsizliği
Tıklanma: 72
Türkler Barbar Değildir (2)
Tıklanma: 80
Türkler Barbar Değildir (1)
Tıklanma: 79
BARBARLAR KİM?
Tıklanma: 76
BALKANLAR VE OSMANLILAR (3)
Tıklanma: 84
BALKANLAR VE OSMANLILAR (2)
Tıklanma: 86
BALKANLAR VE OSMANLILAR (1)
Tıklanma: 91
AZINLIKLAR VE OSMANLILAR (4)
Tıklanma: 82
AZINLIKLAR VE OSMANLILAR (3)
Tıklanma: 93
AZINLIKLAR VE OSMANLILAR (2)
Tıklanma: 76
AZINLIKLAR VE OSMANLILAR (1)
Tıklanma: 78
OSMANLI?DA AT SEVGİSİ VE AT TERBİYESİ (3)
Tıklanma: 110
OSMANLI?DA AT SEVGİSİ VE AT TERBİYESİ (2)
Tıklanma: 85
OSMANLI?DA AT SEVGİSİ VE AT TERBİYESİ (1)
Tıklanma: 92
Çok Çiçekli Bahçe, Daha Güzeldir (2)
Tıklanma: 18
Biz Osmanlıya Değil, İttihatçılara İsyan Ettik
Tıklanma: 86
ARAPLAR VE OSMANLILAR
Tıklanma: 104
Dünya Târihinin Yeniden Yazılması Gerekir
Tıklanma: 92
OSMANLILARDA ARŞİVCİLİK
Tıklanma: 76
KADIN
Tıklanma: 23
OSMANLI ALP?LERİ VE ALPERENLERİ
Tıklanma: 90
OSMANLI?DA AĞAÇ SEVGİSİ
Tıklanma: 101
Susun Çocuklar, Türkler Geliyor!
Tıklanma: 100
Akıncılar; Katkısız Türkler
Tıklanma: 104
OSMANLI AKINCILARI ve AKINLARI
Tıklanma: 102
OSMANLI AHLÂKI
Tıklanma: 91
Bizim Gazete
Namaz Vakti
En Çok Okunanlar
Arşiv
Yazarlar
izmir escort escort izmir antalya escort denizli escort
patent