Yazı Detayı
06/01/2017 07:38:37
 
 Ali AKPINAR İBADETİ HAYATA TAŞIMAK (1)
Ali AKPINAR
 

Yüce Rabbimiz, "Kulluk ve ibadetiniz olmasa, Rabbim neylesin sizi."(1), "Ben insan ve cinleri ancak Bana ibadet/kulluk etsinler diye yarattım." (2) buyurarak bizi Allah katında değerli kılan şeyin, kulluk ve ibadet olduğunu vurgular.İbadet, ölene kadar sürmesi gereken bir olgudur. Zira Yüce Allah, peygamberine ve onun şahsında hepimize şu emri vermiştir: "Sana yakîn/ölüm gelene kadar Rabbine ibadet/kulluk et."(3)

Evet, kulluk ve ibadet (ubudiyet ve ibadet) bizim tüm hayatımızı kuşatması gereken bir olgudur. Bazılarının sandığı gibi ibadet, belli zaman ve belli yerlerle sınırlı değildir. O, mü'minin bütün hayatını yönetmelidir. Sözgelimi namaz, tekbirle başlar ama selamla sona ermez. Aksine o, selam ile hayata taşınır. Namazla şarj olan Müslüman, namaz ruhunu dört bir yana taşımalıdır. Onun için sağa ve sola selam verilir. Bunun anlamı şudur: Sağım solum, dört bir yanıma namaz ruhunu, selamı/İslam'ı taşıyacağım.

 Nitekim Kur'ân'da Hz. Şuayb'ın namazı anlatılırken, onun namazının onu yönettiği üzerinde durulur: "Kavmi ona şöyle dedi: Ey Şuayb, sana bunları namazın mı emrediyor?"(4)

Evet, Hz. Şuayb'ın namazı emrediyordu, yani seccadenin dışına taşıyor, hayata yansıyor ve onu yönetiyordu. Onun namazı, Şuayb'ın kendinde mahpus kalmıyordu.

Zaten Kur'ân: "Doğrusu namaz her türlü ahlâksızlık ve kötülükten alıkoyar." (5) buyurarak buna dikkat çeker. Demek ki namazın, sahibini tutan, yöneten bir gücü vardır. Demek ki biz namazı, bizi yönetecek güçte kılmalıyız. Elbette bu, namaza o gücü kazandırmakla, güçlü, donanımlı namazlar kılmakla olacaktır.

Diğer ibadetler de böyledir. Örneğin zekât ve infakımız, bizi hayat boyu cimrilikten alıkoyacak cömertliğe, yardımseverliğe alıştıracaktır. Artık zekât veren kimse, zekâtla sınırlı kalmadan ve az çok demeden ihtiyaç sahiplerine her zaman yardım etmeyi, başkalarını düşünmeyi ve variyeti putlaştırmamayı, yeri ve zamanı gelince onlardan kurtulmasını bilmeyi düstur edinecektir.

Senede bir ay oruç tutarız, on bir ay bizi yönetsin diye. Bunun içindir ki oruç ayı Ramazan, on bir ayın sultanı, yani yöneticisidir. Tabi ki bu, orucu perhizden ibaret görmeyenler içindir.

Ömürde bir kere hacca gideriz, bir ömür boyu bizi idare etsin diye. Bu yüzden hac ibadeti, en donanımlı dolum ibadetidir. Tabi ki hakkıyla hac yapabilenler için. Hacc'ı, turistik geziye dö-nüştürmeyenler için.

Aslında tüm ibadetler bizi istikamet çizgisinde tutarak, hayatımızın bütünüyle ibadete dönüşmesini sağlar. Onun için ibadetler, imanın gereğidir. İmanın varlığını ispat eden, onu diri tutan amellerdir.

İKİ ZİKRULLAH ARASINDA BİR HAYAT

Cuma ayetlerinde(6) Rabbimiz, iman edenleri önce zikrullaha çağırır, ezan okunduğunda koşa koşa bütün içtenliğinizle zikrullaha gelin, buyurur. Ardından namaz bitiminde, yeryüzüne dağılın ve zikrullahı çokça yapın, buyurur. Demek ki mü'minin hayatı, iki zikrullahın arasında geçer. Mescidde zikrullah ve mescid dışında zikrullah. Yani mescidde de Allah'ın gözetiminde olduğunun bilincinde yaşamak, mescid dışında da aynı bilinçle hareket etmek. Sonuçta yeryüzünü mescid eylemek, mesciddeymişcesine yaşamak.

Unutmayalım ki mescide gelen ve fizîkî olarak namaz kılar gözüken nice insan vardır ki, zikrullahtan kopuk olarak mescidde durur. Münafıkların namaz kılmaları böyle değil midir? Bunun gibi mescid dışında da nice insan zikrullahın içerisinde olabilir. Demek ki zikrullahla birlikte olabilmek için ille de namazda ve mescidde bulunmak şart değildir. Ancak mescid, zikrullahla dolmak için en güzel ortamdır. Çünkü mü'minin hayatı mescid merkezli bir hayattır. Bu yüzden Peygamberimiz, kalbi mescidlere bağlı olan mü'minin, kıyamet günü Allah'ın koruması altında olacağını müjdelemiştir.

Dipnotlar:

1- 25 Furkan, 77.                                                                                                                                        2- 51 Zariyat, 56.                                                                                                                                     3- 15 Hicr, 99.                                                                                                                                      4- 11 Hûd, 87.                                                                                                                                           5- 29 Ankebût, 45.                                                                                                                             6- 62 Cuma, 9-10.

Yorumlar
Diğer Yazılar
İBADETİ HAYATA TAŞIMAK (2)
Tıklanma: 35
İBADETİ HAYATA TAŞIMAK (1)
Tıklanma: 63
HZ. MEVLÂNA'YI DOĞRU ANLAMAK VE TANIMAK (3)
Tıklanma: 69
HZ. MEVLÂNA'YI DOĞRU ANLAMAK VE TANIMAK (2)
Tıklanma: 76
HZ. MEVLÂNA'YI DOĞRU ANLAMAK VE TANIMAK (1)
Tıklanma: 68
HER ŞEY İNSAN İÇİN, İNSAN DA RABBİ İÇİNDİR! (3)
Tıklanma: 9
HER ŞEY İNSAN İÇİN, İNSAN DA RABBİ İÇİNDİR! (2)
Tıklanma: 9
HER ŞEY İNSAN İÇİN, İNSAN DA RABBİ İÇİNDİR! (1)
Tıklanma: 9
Secde Emri Karşısında Müşrik ve Mümince Tavır (2)
Tıklanma: 93
Secde Emri Karşısında Müşrik ve Mümince Tavır (1)
Tıklanma: 103
ALLAH YOLUNDA OLANLAR (1)
Tıklanma: 128
Kur?an İle Dolup Secdelere Kapanmalı! (2)
Tıklanma: 149
Kur?an İle Dolup Secdelere Kapanmalı! (1)
Tıklanma: 132
HER ŞEY İNSAN İÇİN, İNSAN DA RABBİ İÇİNDİR! (3)
Tıklanma: 23
GEBELİK VE DİABET (ŞEKER HASTALIĞI)
Tıklanma: 13
HER ŞEY İNSAN İÇİN, İNSAN DA RABBİ İÇİNDİR! (1)
Tıklanma: 15
Secde Kervanına Katılıp Rahmete Ermek (2)
Tıklanma: 155
HER ŞEY İNSAN İÇİN, İNSAN DA RABBİ İÇİNDİR! (3)
Tıklanma: 283
HER ŞEY İNSAN İÇİN, İNSAN DA RABBİ İÇİNDİR! (2)
Tıklanma: 302
HER ŞEY İNSAN İÇİN, İNSAN DA RABBİ İÇİNDİR! (1)
Tıklanma: 311
KÜLTÜR DÜNYAMIZDAKİ KUR?AN MOTİFLERİ (3)
Tıklanma: 249
KÜLTÜR DÜNYAMIZDAKİ KUR?AN MOTİFLERİ (2)
Tıklanma: 228
HAYATA, YAŞANILABİLİR ÖRNEKLERLE HAZIRLANMAK! (3)
Tıklanma: 241
HAYATA, YAŞANILABİLİR ÖRNEKLERLE HAZIRLANMAK! (2)
Tıklanma: 277
HAYATA, YAŞANILABİLİR ÖRNEKLERLE HAZIRLANMAK! (1)
Tıklanma: 290
Kur?an?ın Cennet Tasvirleri (3)
Tıklanma: 372
Kur?an?ın Cennet Tasvirleri (2)
Tıklanma: 275
Kur?an İle Bilinçli Bir Şekilde Secdelere Kapanmalı (1)
Tıklanma: 552
Kur?an?ın Örnek Aileleri (3)
Tıklanma: 460
Kur?an?ın Örnek Aileleri (2)
Tıklanma: 430
Kur?an?ın Örnek Aileleri (1)
Tıklanma: 349
ASHABIN KUR'ÂN OKUYUŞU VE ANLAYIŞI (3)
Tıklanma: 317
ASHABIN KUR'ÂN OKUYUŞU VE ANLAYIŞI (2)
Tıklanma: 365
ASHABIN KUR'ÂN OKUYUŞU VE ANLAYIŞI (1)
Tıklanma: 376
İNFAK RUHU NASIL KAZANILIR? (2)
Tıklanma: 428
İNFAK RUHU NASIL KAZANILIR? (1)
Tıklanma: 370
Ashabın Kur?an Karşısındaki Duruşu (2)
Tıklanma: 286
Ashabın Kur?an Karşısındaki Duruşu (1)
Tıklanma: 395
Hakîm Allah?ın Hikmetli Kitabından Kadın Erkek Herkese İnciler (1)
Tıklanma: 596
?ONLAR, AZ GÜLSÜN, ÇOK AĞLASINLAR!? (2)
Tıklanma: 859
?ONLAR, AZ GÜLSÜN, ÇOK AĞLASINLAR!? (1)
Tıklanma: 701
Ana Babanın Hakkı Varsa Çocukların da Hakkı Var! (1)
Tıklanma: 547
Sınavda Başarmanın Yolu O?na Teslim Olup Secde Etmekten Geçer
Tıklanma: 430
ÂSIM?IN NESLİ (1)
Tıklanma: 525
İlâhî Uyarılarla Kendine Gelmeyenler, Kıyamette Uyanırlar (2)
Tıklanma: 401
İlâhî Uyarılarla Kendine Gelmeyenler, Kıyamette Uyanırlar (1)
Tıklanma: 276
Kibirlenmeden Yalnızca O?na Secde Etmeli!(2)
Tıklanma: 275
HACCI VE KURBANI HAYATIMIZA TAŞIMAK
Tıklanma: 332
RAHMAN'IN MİSAFİRLERİ/ÜMMETİN TEMSİLCİLERİNİN TEVHİDİN KÖKLERİNE YOLCU
Tıklanma: 297
RAHMAN'IN MİSAFİRLERİ/ÜMMETİN TEMSİLCİLERİNİN TEVHİDİN KÖKLERİNE YOLCU
Tıklanma: 299
Bizim Gazete
Namaz Vakti
Arşiv
En Çok Okunanlar
Yazarlar
izmir escort izmir escort escort bodrum izmir escort bayan izmir bayan escort izmir escort antalya escort denizli escort beylikdüzü günlük kiralık daire
film izle,türkce film izle,dublaj izle,cakallarla dans 4 izle,4k film izle,hd izle assasin's creed izle,cakallarla dans 4 izle,film izle,full hd film izle,panta film,hd film