Yazı Detayı
10/01/2017 07:23:00
 
 Mustafa Şahin HAYBER?İN FETHİ: MUHARREM H. 7 (629)
Mustafa Şahin
 

Hayber,yedi kalesi ile ünlü yahudilerinyerleştiği Medine’nin kuzey doğusunda, 170 km mesafede bir yerdi. Rasülüllah için çirkin laflar ediyor diğer yahudive müşrikleri kışkırtıyorlardı. Hayber’e gönderilen Abdullah b. Revaha’nın barış yapma çabalarına olumsuz cevap verdiler. Medine’de Sibab. Urfutat’ı vekil bırakan Efendimiz sadece Hudeybiye’ye gelenlerin ve cihad niyeti taşıyanların sefere katılmasını istedi. Hayber kuşatması 20 gün sürdü.Hayber’de 20 sahabe şehid olurken yahudilerden93 kişi öldürüldü. Hayber’de elde edilen ganimetler Hayber seferine katılmasada Hudeybiye’debulunan müminler arasında paylaştırıldı. İki ay önce morali bozulan, sadâkat testinden başarılı çıkan bu Müslümanlar ödüllendirildi.Öldürülen yahudiNadiroğullarınınlideri olan Huvey’inkızı Zeyneb,esir alındı. Rasülüllah'ın hissesine düşen ganimete “safiyy” denirdi. Bundan maksat“Safiyye” ismi verilen ve Müslüman olan validemizle Rasülü Ekrem Sav.evlendi.

Hayber’den sonra verimli olan Fedekarazisi ve Vadi’ülKura, Müslümanlara geçti. Yahudilerden haraçvergisi alınmaya başlandı. Cafer b. EbiTalib liderliğindeki 16 kişilik Habeşistan’a hicret eden müminler 70 Habeşli ile beraber Medine’ye döndü.Hudeybiye’deyapılamayan umrenin kazası 2000 kişi ile 7. Hicret yılı Zilkâdeayında yapıldı. Bu umreye Umretü’l-Kaza denmiştir.Efendimiz, tavaf sırasında ilk üç şavtta müminlerin güçlü görünmesi için omuzun açılmasını ve “remel” adı verilen hızlı tavaf yapılmasını emretti. Efendimiz’in bir yıl önce gördüğü rüyası ve Kâbe’yi tavaf edeceksiniz vaadi gerçekleşmiş oldu.Hz Abbas ve Cafer’in baldızı olan Meymunevalidemiz Rasülüllah’ın son nikâhladığı hanımıdır.

H. 8. YIL M?TE GAZASI (630)

Hristiyanlarla Müslümanlar arasındaki ilk savaş Mute’dir. Busra emiri Şurahbil’eelçi olarak gönderilen Hz. Haris şehid edilinceüç bin kişilik İslâm ordusunu toplandı. Efendimiz, Zeyd b.Harise’yi komutan yaptı. Zeyd şehid olursa Cafer b. EbiTalib, o da şehid olursa Abdullah b. Revaha o da şehid olursa,Müslümanlar aralarından birini komutan tayin etsin buyurması esasen cihadın zor olacağının ve bu sahabelerin şehadetinin habercisidir. Ayrıca istişare ile müminlerin kendilerine emir seçmeleri gerektiğini tavsiye etmiştir. Müslümanlardan kat kat büyük 200 bini bulduğu rivayet edilen ordu ile İslâm ordusu yedi gün boyunca mücâhede etti. 14 şehid verdi. Hz.Halidb. Velid ordunun önündeki ve yanındaki mücâhidleri sık sık değiştirerek sanki yardımcı kuvvetle takviye edilmiş görüntüsü verdi. Rasülüllah Muteharbini canlı canlı anlatmıştır.

Bu yılın Cumade’l-Ahir 8 ayında, Zatü’s-Selasil Savaşı yapılmıştır.KudaaKabilesi’nintaarruz haberine karşılık, yeni Müslümanlardan ve Ümeyyeoğullarından olan Amr bin As Ra’ınkomuta ettiği Hz. Ebubekir, Ömer efendilerimizin de ona tabi olduğu gazâdır. Ebu Ubeydeb. Cerrah 200 kişiyle bu orduya yardıma gönderildi. Hz. Amr b. As’ın yıllardır Rasülüllah’ın yanında bulunan kıymetli Müslümanlara,sert davrandığı “komutan benim, işime karışmayın”uyarısında bulunduğu, ateş yaktırmadığı bu savaşı, müminler KudaaKabilesi’neani baskın yaparak kazandılar.

MEKKE’YE YOLCULUK: 20 RAMAZAN 8 H. (630)

17 ay önce akdedilen Hudeybiye Antlaşması’na göre, Müslümanların müttefiki olan müşrik Huzaakabilesine, müşriklerce desteklenen Bekiroğullarıkabilesinin saldırıp 23 kişiyi öldürmesi üzerine Hudeybiye Antlaşması bozuldu.Savaşmak istemeyen Mekkelilerin lideri Ebu Süfyan, Medine’ye kadar gelip Rasülüllah’ın hanımı olan kızı Ümmü Habibe, Hz. Ebubekir, Ömer ve Ali-Fatıma nezdinde arabuluculuk yapılmasını istedi. Sonuç alamayıpumutsuzca Mekke’ye döndü.Ramazan ayında oruçlu olarak 12 bin mümin yola çıktı. Oruçlu sefer ağır gelince Rasülü Ekrem Sav.oruçların bozulmasını istedi. Hz. Abbas, Bedir’den sonra Müslüman olmuş lâkin Rasülüllah’ın isteğiyle istihbaratçı olarak Mekke’de imanını gizleyerek yaşamaktaydı. Artık müminlerin fetih için gelmesi üzerine karşılamaya yola çıkmış ve son muhacir olarak Müslümanlara katılmıştır. Hz. Abbas’ın tavsiyesi ile Rasülüllah Efendimiz,Sav. İslâm ordugâhına gelen Ebu Süfyan’ınevine sığınanlara dokunmayacağını ifade ederek barışçı sözler söyledi. Ebu Süfyanburada Müslüman oldu. Fakat hakiki Müslüman olması zaman aldı. Ebu Süfyan’akarşı, ağzından savaş ve intikam sözü dökülen ensardan Sad b. Ubâde’yiensar sancaktarlığından azledildi.Çünkü Müminlerin galeyana gelip Mekke’de kan dökmesinin önüne geçmek istemiştir.

Yorumlar
Bizim Gazete
Namaz Vakti
En Çok Okunanlar
Arşiv
Yazarlar