tokat escort tokat escort tokat escort tokat escort trabzon escort trabzon escort trabzon escort trabzon escort trabzon escort karabük escort karabük escort karaman escort karaman escort kastamonu escort kastamonu escort
Yazı Detayı
24/07/2017 07:42:26
 
 Necati DEMİR Geçmişte ve Günümüzde Büyük Adam ve Büyük Devlet Olmak(2)
Necati DEMİR
 

Clinton’un ifadeleri dikkatle incelendiği zaman çok titiz ve ileriye yönelik sosyo-psikolojik ince hesapları içerdiği ve dilin çok anlamlı kullanımından yararlanılarak hazırlanmış bir mesaj olduğu, hatta günümüzün büyük devlet adamı olmanın gerektirdiği tüm hesapları dikkate aldığı ortaya çıkmaktadır.

Yıllarca ‘Kahrolsun Komünizm ya da Faşizm-ABD diye bağıran guruplar günümüzde de Kahrolsun Büyük Şeytan’ diye bağıran gruplar bu ince yaklaşımdan ibret alırlar mı acaba? Halâ eskinin anlamsız kahramanlığını sürdürmek adına ABD’deki Müslümanları ve rejim muhaliflerini de şeytan kavramının kapsamı içine itmekle hasım olan grupları ortak paydada kenetlenip güçlendireceği gerçeği ne zaman anlaşılacak? İsrail’i tarihten sileceğiz’ diyor, bir komşu lider. Bir savunma bakanımız da azınlıkları ülkede barındırsaydık, ulus devlet’i kurabilir miydik’, diye gaf yapıyor.

Klinton’ın Hartum saldırısından dolayı o ünlü diplomatik ifadesini günümüzdeki büyük devlet adamına yakıştırırsak, 11 Eylül 1993 İkiz Kulelerin yıkılması saldırısından sonra Buch’un sonra verdiği “Haçlı Seferi” demecini açıklayamayız. Aslında büyük devletlerin dışa yönelik mesaj ve demeçleri muhatap aldıklarının kaygısından çok kendi iç kamuoylarına yönelik amaçlar içerir. Süper güçlerin dışa yönelik diplomatik nezaket ifadeleri aslında dikkatsiz ve biraz da saf olan geniş kitleleri aldatmaya yönelik olabilir ama öldürmek istediklerini aldatmalarının imha etmelerinden daha iyi olduğu da yadsınamaz.

 Özellikle dış politikada üslup çok önemlidir. Bir virgüldeki anlam değişikliğinden dolayı diplomatlar arasındaki tartışmalar uzun süre alır. ABD Başkanlık Seçimi yarışında Trump’ın Müslümanlar, Uzak Doğulular ve Latin Amerikalılar hakkındaki olumsuz ve aşağılayıcı propaganda söylemleri yerini reel politik (âlî menfaatler) gerekçesiyle onun iktidarının daha ilk yüz gününde nerdeyse kuşa dönüştürülen iddialara bıraktı.

Adalet götürdüklerini iddia edenlerin adil olup olmadıkları halkın geneline iyi davranıp davranmadıklarından anlaşılır. Müslümanların fetihleri içinde halkın genelinin hoşnut olduğuna ilişkin dönemler, İslam tarihinde saltanat ve mezhep ayrımcılığı ortaya çıkmazdan önceki ve Osmanlıların kuruluş ve yükselme dönemleridir. Osmanlılardan pek çok adalet talebinde bulunan toplum olmuştur, İstanbul’daki Katolikler de dahildir, bunlara. Bunların ikisi tarihi kayıtlarda ünlüdür.

İlki Fransa Kralı I. Fransuva’nın annesi Luise de Savois’nın Kanuni’ye oğlunun esaretten kurtarılması için yazdığı, mektup, ikincisi de, İsveç Kralı 12. Karl (Demirbaş Şarl) Rus Çarı Deli Petro’ya yenilince maiyetiyle Osmanlıya sığınıp birkaç günlüğüne misafir kabul edilip beş yıl İstanbul’da kalmasıdır. 

Adil devlet, mazlum toplumların koruyucu şemsiyesi, zalimlerin de korkulu rüyasıydı. Osmanlının ortadan kaldırılmasıyla mazlum toplumlar korunaksız ve savunmasız kaldığı için günümüzde emperyalistlerin karşısında duracak bir başka güç kalmamıştır. Bu yargıyı teyit eden bir veri de 1967’de Paris İktisat Kongresinde Yugoslavya temsilcisi Osmanlıların Yugoslavya’da kaldıkları süre içinde sömürü siyaseti yapmadıkları, halktan aldıkları verginin iki katı Balkanlara yatırım yaptıklarını ifade eder. Bunu bazı ulusalcı tarihçilerimiz paradigma farklılığını dikkate almayarak Osmanlıyı Anadolu’ya değil de Balkanlara yatırım yaptığı gerekçesiyle eleştirmektedirler. 

Adalet götürülme bahanesiyle işgal edilen toplumların genelde millet olma evresini yakalayamadıkları söylenebilir. Bu tür toplumlarda dışarıdan bir saldırı geldiğinde hemen merkezi otoriteye karşı dış güçlerle işbirliği yapıp iktidara gelme yolu seçilir. Ancak bu tutum toplumun genelince tasvip görmediği için yerli ve milli iktidarın ülkenin kadim düşmanlarıyla devrilme talebi “ihanet” kavramıyla nitelendirilip halkın teveccühünü kazanamaz.

 Metafizik vatan kavramı toplumda makes bulduğunda durum değişir. Toplumun geniş kitleleri aralarındaki ihtilaflara karşın ortak bir duyguda (vatanı ve devleti koruma) birbiriyle kenetlenip istilacıları ve ihaneti seçenleri bertaraf eder. Bu tehdit ve tehlikeyi yaşamamak için savaşmaya her an hazırlıklı ve müteyakkız bulunurlar.

Savaş yıllarında Namık Kemal’in dillendirdiği Cenge hazır ol ister ister isen sulhu salah’ın Latincesi: Si vispacem para bellum. Namık Kemâl’in bu ifadesi İslâm'ın özgürlük ve barışı koruma amacını ifade etmesi bakımından çok anlamlı bir sözdür. 4/Nisâ, 71. Âyette Ey inananlar! Savunma tedbirlerinizi alın. Gerektiğinde de bölükler halinde harekete geçin yahut toplu halde savaşa çıkın, denmektedir.

Yorumlar
Diğer Yazılar
Geçmişte ve Günümüzde Büyük Adam ve Büyük Devlet Olmak(2)
Tıklanma: 232
Geçmişte ve Günümüzde Büyük Adam ve Büyük Devlet Olmak(1)
Tıklanma: 187
Emek-yoğun seri üretimden esinlenmeyle zihin-yoğun sistematik düşünce
Tıklanma: 389
Siyasi Gerginlikten Uzlaşmaya ve Ekonomik Durgunluktan Refah Toplumuna
Tıklanma: 45
Siyasi Gerginlikten Uzlaşmaya ve Ekonomik Durgunluktan Refah Toplumuna
Tıklanma: 362
Siyasi Gerginlikten Uzlaşmaya ve Ekonomik Durgunluktan Refah Toplumuna
Tıklanma: 229
Siyasi Gerginlikten Uzlaşmaya ve Ekonomik Durgunluktan Refah Toplumuna
Tıklanma: 265
Gösterilmeye Çalışılan Batı, Olduğundan Çok Farklı (2)
Tıklanma: 543
Gösterilmeye Çalışılan Batı, Olduğundan Çok Farklı (1)
Tıklanma: 388
Yılbaşı Gecesi İstanbul?daki Terör Eylemi Üzerine
Tıklanma: 399
Toplumsal Değişim Olgusunun Doğası
Tıklanma: 532
Afşin Eshab-ı Kehf Camii ve Külliyesi Üzerine
Tıklanma: 404
Sadakatin Hedefini Yitirmesi Ya da Atalete Dönüşmesine Dair
Tıklanma: 455
Tarih Bilinci Üzerine (2)
Tıklanma: 415
Tarih Bilinci Üzerine (1)
Tıklanma: 457
Musibet Mükemmelliğe Dönüşür mü? (2)
Tıklanma: 457
Musibet Mükemmelliğe Dönüşür mü? (1)
Tıklanma: 429
Batı Uygarlığı Üzerine İki Saptama (2)
Tıklanma: 458
Batı Uygarlığı Üzerine İki Saptama (1)
Tıklanma: 452
İslâm Kültürü İçinde Sanat Sorunu (2)
Tıklanma: 500
İslâm Kültürü İçinde Sanat Sorunu (1)
Tıklanma: 467
Eğitimi Anlayışımıza Düşünsel Bir Yaklaşım (2)
Tıklanma: 590
Eğitimi Anlayışımıza Düşünsel Bir Yaklaşım(1)
Tıklanma: 749
Büyük Devlet Stratejileri
Tıklanma: 624
Hane-i Saadet ve Metafizik Vatan Kavramları Üzerine
Tıklanma: 717
Tarihin Zorunluluğu mu Gerekliliği mi?
Tıklanma: 590
Şoför Hacı Mehmet?in Gıpta Edilecek Düşünceleri
Tıklanma: 819
Kadın Hareketi, Kadın ve Erkeğin Bazı Nitelikleri
Tıklanma: 958
İncecik Hilâl Hareketiyle Bedire (dolunay) Dönüşür
Tıklanma: 630
Karganın Derneği Olur mu?
Tıklanma: 610
Erdemli Topluma Duyulan Özlem
Tıklanma: 577
Çanlar Yerli Kültürler İçin mi Çalmaktadır? (2)
Tıklanma: 597
Çanlar Yerli Kültürler İçin mi Çalmaktadır ? (1 Yazı)
Tıklanma: 561
Şimdi de Çanlar Kitle İletişim Araçlarından Uzak Olanlar İçin Çalıyor
Tıklanma: 672
Meğer Benim Başıma Neler Gelmiş de Haberim Yokmuş! (II)
Tıklanma: 619
Meğer Benim Başıma Neler Gelmiş de Haberim Yokmuş! (I)
Tıklanma: 642
Ölçülülük Önemli Erdemlerden Biridir
Tıklanma: 662
Yerli Oyunların Güncellenmesi Bağlamında Kültür Öğelerinin Envanterini
Tıklanma: 693
Sorun Çıkarmak Değil Sorunun Çözümünde Rol Almak
Tıklanma: 703
İnsana İlişkin Bilgi Kaynaklarımız ve İnsanın Neliği
Tıklanma: 708
İNSANI ANLAMAK
Tıklanma: 934
İnsanı Anlama Çabası
Tıklanma: 665
?Bunun Bahtı Sana Bakar?
Tıklanma: 824
Batının Teoriği Yetkinlik, Pratiği Acemilik Gösteren Projesi
Tıklanma: 708
İşlenmeyen Düşünceler İşlevini Yitirir
Tıklanma: 678
Bir Uzlaşı Işığı Aramak
Tıklanma: 656
Yaşadığımız Coğrafyada Onurlu Yaşamanın Şartları
Tıklanma: 619
Fransızları Kovduk bir de Başımıza Suriyeliler çıktı!
Tıklanma: 633
Başkalarının Düşünceleriyle Aydınlanmak
Tıklanma: 664
Yeni Türkiye?de İhmâl Edilen Metafizik Öğenin Öncelenmesi Zorunluluğu-
Tıklanma: 553
Bizim Gazete
Hava Durumu
KONYA
Namaz Vakti
En Çok Okunanlar
Arşiv
Yazarlar
sivas escort sivas escort tekirdağ escort tekirdağ escort trabzon escort trabzon escort trabzon escort usak escort usak escort yalova escort yalova escort yalova escort yalova escort zonguldak escort ihbarweb.co cixsohbet.com instagram takipci kasma instagram takipci hilesi