tokat escort tokat escort tokat escort tokat escort trabzon escort trabzon escort trabzon escort trabzon escort trabzon escort karabük escort karabük escort karaman escort karaman escort kastamonu escort kastamonu escort
Yazı Detayı
21/08/2016 11:40:23
 
 Şükrü Özbuğday AĞUSTOS AYI VE ZAFERLERİMİZ (2)
Şükrü Özbuğday
 

Bu Zaferden sonra, Türkmenlerin Anado­lu'ya baştan başa yerleş­meleri mümkün olmuş, Anadolu'da bağımsız bir devlet kurup, bu kıtanın yerlileri ile kay­naştıktan ve Anado­lu'yu, Türkleştirip İslâmlaştırdıktan sonra büyük ve teşkilatlı bir millet haline gelerek da­ha sonra bu kıtanın sı­nırlarını aşıp bütün Bal­kan yarımadasını, Macaristan, Suriye, Mısır, Irak, bütün Kuzey Afri­ka ve Karadeniz havza­sını alıp, Roma’dan sonra dünyanın en büyük ve en devamlı imparator­luğunun kurulması hadiselerin başı olarak ka­bul edilen Malazgirt Zaferi'nin önemini artır­mıştır.

 

Türkler, Malazgirt Meydan Savaşını kazan­makla hem hâkimiyetlerini genişletmişler hem de Anadolu'nun kapılarını, kendilerine ardına kadar açmışlardır. Tarihte bir dönüm noktası olarak vasıflandırılan bu zafer, ona Orta Çağın ka­panmasına ve Yeni Çağın açılmasına sebep olan ve Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu'nu tari­he karıştıran "İstanbul'un Fethi"ni hazırlamıştır.

 

Türk yurdu olarak Anadolu, Türklere bu za­ferin hediyesidir. Yalnız bu netice yani bir milletimize yeni bir vatan verme keyfiyeti, Malazgirt Zafe­rinin değerini başka hiçbir muvaffakiyet ile kı­yaslanamayacak nisbette yükseltmektedir.

 

Ayrıca bilindiği üzere, Haçlı Seferlerinin zuhurunda başlıca âmil olan Malazgirt Zaferi­nin, günümüz Avrupa medeniyetinin kurulması­na da dolaylı olarak tesirleri olmuştur.

 

Malazgirt Zaferi, aynı zamanda Türk millî bünyesinde köklü değişikliklere yol açmış; bu zaferi takip eden yıllarda Anadolu'yu vatan edi­nen Türk boyları, İslâmi tefekkürü, edebiyatı ve dünya görüşü ile, toprağa bağlı taze bir cemiyet haline inkılap etmişlerdir ki, bundan sonra, yer­leşik medeniyet unsuru olarak cihan tarihinde çok verimli hamleler yapmak imkanını kazan­mışlardır. ([1])

 

Bizans'ın Türklere karşı çıkardığı son ve en kuvvetli ordusunun Malazgirt Ovasında imha edilmesi ile Bizans müdâfaa seddi yıkılmış ve Sultan Alparslan, İslâm ve Batı dünyasında bü­yük yankılar uyandıran bu emsalsiz zaferi ile Türk yurdu haline gelecek olan Anadolu'nun mukadderatını tayin etmiştir.

 

Bütün tarihçiler, Malazgirt Zaferi'nin bütün dünya tarihinde bir dünüm noktası teşkil etti­ğinde birleşmektedirler. Bu zafer, bütün Anado­lu'yu Türklere açık hale getirmiştir. Türklerin, tarih boyunca kazandığı sayısız Meydan muha­rebelerinden hiçbiri, istikballerine bu derece te­sir edici mâhiyette olmamıştır. Türk tarihinde Malazgirt Zaferi'nden daha mühim tek olay İs­tanbul'un fethidir. Dandanakan'da kazanılan za­feri (1040), Malazgirt tamamlamış, İstanbul'un fethi taçlandırmıştır. Binanaleyh Türkiye devleti kurulacak ve Osmanlı, çağlar boyu bir cihan imparatorluğu olarak tarihteki yerini alacaktır.

 

 

Bütün Avrupa'da derin yankılar uyandıran ve İslâm ülkelerini -Fatimîler hâriç- sevinç içinde bırakan bu zaferin büyük kahramanı Alparslan, yüzlerce kaside ve tebriknâme ile övülmüştür. Alparslan'ın kısa saltanatı ileride Yavuz'un sal­tanatı gibi Türk tarihinin önemli devirlerinden birini teşkil etmiş ve Büyük Türk Hakanı'nın genç yaşta bir suikasta kurban giderek ölmesi, Türk imparator­luğunun dostları arasında üzün­tü uyandırmıştır.

 

Halife üzüntü­lerini bildiren, bütün dünya Müslümanlarına baş sağlığı di­leyen resmi bir beyanname ya­yınlamıştır ki, 1072 yılı sonun­da Türk İmparatorluğu'nun eriş­tiği azameti açıkça gösteren bu vesika, büyük Türk hakanlığı­nın bir cihan devleti olduğunu gösterir. Çünkü Halife, hiçbir hükümdarın ölümü için beyan­name ile bütün Müslümanlara taziyede bulunmamıştır. Al­parslan'ın adı, zamanımıza ka­dar, en büyük saygı ve sevgiyle anılmış, Mevlâna Celâleddin Rûmî gibi mütefekkirler, en büyük tarihçi, edip ve sanatkârlar tarafından övülmüş ve tazim edilmiştir.

 

Dipnot:

1-Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu; Selçuklu Tarihi, M.E.B. Yayınları, İstanbul 1992, s. 40.

 

 


 

 

Yorumlar
Diğer Yazılar
İslâm?ın Eğitim-Öğretime Verdiği Önem (1)
Tıklanma: 56
İSLÂM VE SAĞLIĞIMIZ (2)
Tıklanma: 71
İSLÂM VE SAĞLIĞIMIZ (1)
Tıklanma: 220
AĞUSTOS AYI VE ZAFERLERİMİZ(3)
Tıklanma: 0
AĞUSTOS AYI VE ZAFERLERİMİZ (2)
Tıklanma: 6
AĞUSTOS AYI VE ZAFERLERİMİZ (1)
Tıklanma: 12
ÇOCUK EĞİTİMİNDE AİLENİN SORUMLULUĞU(2)
Tıklanma: 12
ÇOCUK EĞİTİMİNDE AİLENİN SORUMLULUĞU(1)
Tıklanma: 183
İSLAM?DA SOSYAL DAYANIŞMA VE VAKIFLAR(3)
Tıklanma: 133
İSLAM?DA SOSYAL DAYANIŞMA VE VAKIFLAR(2)
Tıklanma: 137
İSLAM?DA SOSYAL DAYANIŞMA VE VAKIFLAR(1)
Tıklanma: 153
Ramazan Ayında Yıkanan Gönüller
Tıklanma: 19
SADAKA-İ FITIR
Tıklanma: 184
Oruç Sağlıktır
Tıklanma: 173
Oruç Öze Dönüştür
Tıklanma: 213
İNSAN HAKKI VE ONURU KUTSALDIR (3)
Tıklanma: 254
İNSAN HAKKI VE ONURU KUTSALDIR (2)
Tıklanma: 220
İNSAN HAKKI VE ONURU KUTSALDIR (1)
Tıklanma: 249
MÜBAREK ÜÇ AYLAR (2)
Tıklanma: 207
Çanakkale Zaferinin Sonuçları (2)
Tıklanma: 270
DİNİMİZİN EĞİTİM-ÖĞRETİME VERDİĞİ ÖNEM (4)
Tıklanma: 267
DİNİMİZİN EĞİTİM-ÖĞRETİME VERDİĞİ ÖNEM (3)
Tıklanma: 53
DİNİMİZİN EĞİTİM-ÖĞRETİME VERDİĞİ ÖNEM (2)
Tıklanma: 59
DİNİMİZİN EĞİTİM-ÖĞRETİME VERDİĞİ ÖNEM (1)
Tıklanma: 65
İslâm ve Aile Plânlaması (3)
Tıklanma: 305
İslâm ve Aile Plânlaması (2)
Tıklanma: 293
İslâm ve Aile Plânlaması (1)
Tıklanma: 327
VAAZ VE İRŞATTA METOD (3)
Tıklanma: 315
VAAZ VE İRŞATTA METOD (2)
Tıklanma: 292
VAAZ VE İRŞATTA METOD (1)
Tıklanma: 341
HZ. MEVLÂNA VE İNSAN SEVGİSİ-3
Tıklanma: 327
HZ. MEVLÂNA VE İNSAN SEVGİSİ-2
Tıklanma: 59
HZ. MEVLÂNA VE İNSAN SEVGİSİ-1
Tıklanma: 63
ÇAĞIMIZIN KORKUNÇ HASTALIĞI AIDS-1
Tıklanma: 410
KUR?AN-I KERİM BİR HİDAYET REHBERİDİR (3)
Tıklanma: 333
KUR?AN-I KERİM BİR HİDAYET REHBERİDİR (2)
Tıklanma: 60
KUR?AN-I KERİM BİR HİDAYET REHBERİDİR (1)
Tıklanma: 64
TEVHİD BİLİNCİ (2)
Tıklanma: 373
TEVHİD BİLİNCİ (1)
Tıklanma: 63
İslâm?da Hayvan Sevgisi ve Hakları (2)
Tıklanma: 410
İslâm?da Hayvan Sevgisi ve Hakları (1)
Tıklanma: 380
İslâm?da Çevrenin Önemi
Tıklanma: 429
İman ve Takvâ Sembolü Hz.Ali (k.v.) -3
Tıklanma: 394
İman ve Takvâ Sembolü Hz.Ali (k.v.) -2
Tıklanma: 403
İman ve Takvâ Sembolü Hz.Ali (k.v.) -1
Tıklanma: 383
AĞUSTOS AYI VE ZAFERLERİMİZ (4)AĞUSTOS AYI VE ZAFERLERİMİZ (4)
Tıklanma: 466
AĞUSTOS AYI VE ZAFERLERİMİZ (3)
Tıklanma: 486
AĞUSTOS AYI VE ZAFERLERİMİZ (2)
Tıklanma: 390
AĞUSTOS AYI VE ZAFERLERİMİZ (1)
Tıklanma: 560
DİNİMİZİN İLİM VE İLİM ADAMLARINA VERDİĞİ ÖNEM (5)
Tıklanma: 470
Bizim Gazete
Hava Durumu
KONYA
Namaz Vakti
En Çok Okunanlar
Arşiv
Yazarlar
sivas escort sivas escort tekirdağ escort tekirdağ escort trabzon escort trabzon escort trabzon escort usak escort usak escort yalova escort yalova escort yalova escort yalova escort zonguldak escort ihbarweb.co cixsohbet.com instagram takipci kasma instagram takipci hilesi