tokat escort tokat escort tokat escort tokat escort trabzon escort trabzon escort trabzon escort trabzon escort trabzon escort karabük escort karabük escort karaman escort karaman escort kastamonu escort kastamonu escort
Yazı Detayı
21/09/2017 07:20:26
 
 Şükrü Özbuğday İslâm?ın Eğitim-Öğretime Verdiği Önem (1)
Şükrü Özbuğday
 

İnsanların dünyaya gelişi sebepsiz değildir. Yaradılışın gayesi; insanın önce kendisini yoktan var eden ve sonra yine kendisine döndürecek olan Allah’a inanması, O’nu bilmesi ve O’nun emir ve yasaklarına uyarak dünyada mutluluğu, ebedî hayatta da huzuru tatmak için çalışmasıdır.

İnsanın bu gayeyi hedef seçerek yaşaması ise; onun her şeyden önce hak ve sorumluluklarının şuuruna varacak ciddî bir eğitim alması ile mümkün olabilir. İşte bunun için İslâm’da ilk emir “Oku” şeklinde gelmiş; böylece daha başlangıçta Hz. Peygamber (s.a.v.)’e gelen ilk vahiy ile okumak emredilmiş ve insanın bilmediğini öğrenirken istifâde ettiği kalemden bahsedilmiştir.(1)

Cehâletin yaygın olduğu ve okuma yazmaya hiç ilgi gösterilmediği, eğitim ve öğretimin aileden çocuklara taklitle intikalinin dışına çıkılmadığı bir toplumda, yeni dinin bu ilk emirleri ile, bu konuda inkılâp diyebileceğimiz bir değişmenin olduğuna işâret edilmiştir. Bu bakımdan tarihin izâhı zor hadiselerinden biri olarak kabul edilen, İslâm’ın başlangıçta gösterdiği çok hızlı gelişmesini, büyük çapta Hz. Peygamber (s.a.v.)’in, ilme, insan terbiyesine, eğitim ve öğretime verdiği önemde aramak icap eder.(2)

İslâm cehalete karşı savaş açmıştır. İslâm’ın en büyük düşmanı cehâlettir. Onun için İslâm öncesi Arap sosyal hayatına cahiliyye ismi verilmiştir.

İslâm, câhiliyye dönemine son vererek ilim ve irfan çağını açmış, ümmîliği yok etmek için mücadeleye girişmiş, okur-yazar sayısını artırmak için tedbirler almıştır. Fidye vererek, hürriyetlerine kavuşamayacak durumda olan Bedir Savaşı esirleri, on müslümana okuma-yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakılmışlardı. Böylece İslâm, savaş halinde olduğu putperestlerin Müslümanlara öğretmenlik yapmalarını bile kabul etmiştir.(3)

Hz. Peygamber (s.a.v.), toplumun eğitimine ve eğitimin yaygınlaştırılmasına bilhassa önem vermiştir. Çünkü yeni nizamın başarısı önce toplum fertlerinin onu öğrenmesine, esasları ışığında eğitilmesine bağlıydı. Bu sebeple O, kendisinden öğrenilenlerin başkalarına da öğretilmesini emir ve tavsiye ederdi. Bu hususa işaret eden bazı hadisler şöyledir:

“Benden bir âyet bile öğrenseniz, onu başkalarına da öğretiniz.”(4)

“Burada bulunanlarınız, benden işittiklerini, bulunmayanlarınıza duyursun. Olur ki, burada bulunan bir kimse, işittiğini, kendisinden daha akıllı birisine ulaştırmış bulunur.”(5)

“Sizden birinize bildiği bir şey sorulduğunda onu derhal söylesin.”(6)

Bu hadislerden anlaşılıyor ki, Hz. Peygamber (sav), kendisinden öğrenilenlerin toplum içinde yayılmasını tavsiye etmektedir. Eğitim ve öğretim bu sayede yaygın hale gelmiş, onun bu teşvik ve tavsiyeleri, beklenen sonucu vermekte gecikmemiş, daha Hz. Peygamber (sav) devrinde eğitim-öğretim bâriz bir şekilde yaygın hale gelmiştir. Yine bu sayede İslâm âleminde, hadis, tefsir, fıkıh ve kelâm gibi birçok ilim dalları meydana gelmiş, eski medeniyet mensuplarının kurdukları birçok ilimler de Arapçaya tercüme edilerek geliştirilmiştir. Büyük İslâm medeniyetinin temeli bu ilimler olmuştur. Daha İslâm’ın ilk devirlerinde astronomi, hesap, ferâiz, tıp, antropoloji gibi müsbet ilimlerin öğrenilmesi teşvik edilmiştir.(7)

İlim, âlim, öğrenme, öğrenci; Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i şeriflerde yüceltilmiştir. Al-i İmran Sûresi, 18. Âyette Allah ve meleklerden sonra üçüncü sırada âlimler zikredilerek şöyle buyrulmuştur: “Allah, melekler ve adâleti yerine getiren ilim sâhipleri, O’ndan başka tanrı olmadığına şahitlik etmişlerdir...”

Diğer bazı ayetlerde, bilginlerin derecelerinin yükseltildiği(8), bilenlerle bilmeyenlerin hiçbir zaman aynı olmayacağı(9), gerçek anlamda Allah’tan korkanların bilginler olduğu,(10) verilen misallerden ancak bilginlerin ibret alacağı(11)... ifâde edilmektedir.

Hadislerde de; ilim öğrenmek, ibâdetten üstün sayılmış(12), ibadete gösterilen önemin, öğretimde de gösterilmesi istenmiş, âlimlerin kalemlerinden akan mürekkebin, şehitlerin kanlarına eşit olduğu(13), ilim tahsil ederken ölen bir kimse ile Peygamberler arasında Allah katında sadece bir derece fark bulunduğu(14) vurgulanmıştır.

Dipnotlar:

1-Bkz. Alak; 96/1-5.

2-Mehmet TÜTÜNCÜ; Kur’an ve Hadislerde Eğitim Esasları, Diyanet İlmî Dergi, Sayı; 4, s. 41.

3-Prof.Dr. Süleyman ULUDAĞ; İslâm’da Emir ve Yasakların Hikmeti, T.D.V. Yayını, Ankara 1989, s.150,151.

4-Buhârî; İlim, 26.

5-Buhârî; İlim, 9.

6-Tirmizî; Tefsir, 1.

7-TÜTÜNCÜ; a.g. makale.

8-Bkz. Mücâdele; 58/11.

9-Bkz. Zümer; 39/9.

10-Bkz. Fâtır; 35/28.

11-Bkz. Ankebût; 29/43.

12-Bkz. Buhârî; İlim, 10.

13-Bkz. İbn-i Abdilber, Cami’u Beyan’il-İlm, s. 33.

14-Bkz. A.g.e., Sh.126.

Yorumlar
Diğer Yazılar
İslâm?ın Eğitim-Öğretime Verdiği Önem (4)
Tıklanma: 54
İslâm?ın Eğitim-Öğretime Verdiği Önem (3)
Tıklanma: 75
İslâm?ın Eğitim-Öğretime Verdiği Önem (2)
Tıklanma: 94
İslâm?ın Eğitim-Öğretime Verdiği Önem (1)
Tıklanma: 104
İSLÂM VE SAĞLIĞIMIZ (2)
Tıklanma: 85
İSLÂM VE SAĞLIĞIMIZ (1)
Tıklanma: 238
AĞUSTOS AYI VE ZAFERLERİMİZ(3)
Tıklanma: 0
AĞUSTOS AYI VE ZAFERLERİMİZ (2)
Tıklanma: 6
AĞUSTOS AYI VE ZAFERLERİMİZ (1)
Tıklanma: 12
ÇOCUK EĞİTİMİNDE AİLENİN SORUMLULUĞU(2)
Tıklanma: 12
ÇOCUK EĞİTİMİNDE AİLENİN SORUMLULUĞU(1)
Tıklanma: 202
İSLAM?DA SOSYAL DAYANIŞMA VE VAKIFLAR(3)
Tıklanma: 150
İSLAM?DA SOSYAL DAYANIŞMA VE VAKIFLAR(2)
Tıklanma: 151
İSLAM?DA SOSYAL DAYANIŞMA VE VAKIFLAR(1)
Tıklanma: 167
Ramazan Ayında Yıkanan Gönüller
Tıklanma: 19
SADAKA-İ FITIR
Tıklanma: 202
Oruç Sağlıktır
Tıklanma: 189
Oruç Öze Dönüştür
Tıklanma: 229
İNSAN HAKKI VE ONURU KUTSALDIR (3)
Tıklanma: 269
İNSAN HAKKI VE ONURU KUTSALDIR (2)
Tıklanma: 234
İNSAN HAKKI VE ONURU KUTSALDIR (1)
Tıklanma: 271
MÜBAREK ÜÇ AYLAR (2)
Tıklanma: 221
Çanakkale Zaferinin Sonuçları (2)
Tıklanma: 282
DİNİMİZİN EĞİTİM-ÖĞRETİME VERDİĞİ ÖNEM (4)
Tıklanma: 284
DİNİMİZİN EĞİTİM-ÖĞRETİME VERDİĞİ ÖNEM (3)
Tıklanma: 53
DİNİMİZİN EĞİTİM-ÖĞRETİME VERDİĞİ ÖNEM (2)
Tıklanma: 59
DİNİMİZİN EĞİTİM-ÖĞRETİME VERDİĞİ ÖNEM (1)
Tıklanma: 65
İslâm ve Aile Plânlaması (3)
Tıklanma: 322
İslâm ve Aile Plânlaması (2)
Tıklanma: 310
İslâm ve Aile Plânlaması (1)
Tıklanma: 345
VAAZ VE İRŞATTA METOD (3)
Tıklanma: 332
VAAZ VE İRŞATTA METOD (2)
Tıklanma: 304
VAAZ VE İRŞATTA METOD (1)
Tıklanma: 357
HZ. MEVLÂNA VE İNSAN SEVGİSİ-3
Tıklanma: 342
HZ. MEVLÂNA VE İNSAN SEVGİSİ-2
Tıklanma: 59
HZ. MEVLÂNA VE İNSAN SEVGİSİ-1
Tıklanma: 63
ÇAĞIMIZIN KORKUNÇ HASTALIĞI AIDS-1
Tıklanma: 425
KUR?AN-I KERİM BİR HİDAYET REHBERİDİR (3)
Tıklanma: 346
KUR?AN-I KERİM BİR HİDAYET REHBERİDİR (2)
Tıklanma: 60
KUR?AN-I KERİM BİR HİDAYET REHBERİDİR (1)
Tıklanma: 64
TEVHİD BİLİNCİ (2)
Tıklanma: 391
TEVHİD BİLİNCİ (1)
Tıklanma: 63
İslâm?da Hayvan Sevgisi ve Hakları (2)
Tıklanma: 425
İslâm?da Hayvan Sevgisi ve Hakları (1)
Tıklanma: 399
İslâm?da Çevrenin Önemi
Tıklanma: 452
İman ve Takvâ Sembolü Hz.Ali (k.v.) -3
Tıklanma: 409
İman ve Takvâ Sembolü Hz.Ali (k.v.) -2
Tıklanma: 417
İman ve Takvâ Sembolü Hz.Ali (k.v.) -1
Tıklanma: 400
AĞUSTOS AYI VE ZAFERLERİMİZ (4)AĞUSTOS AYI VE ZAFERLERİMİZ (4)
Tıklanma: 484
AĞUSTOS AYI VE ZAFERLERİMİZ (3)
Tıklanma: 500
Bizim Gazete
Hava Durumu
KONYA
Namaz Vakti
En Çok Okunanlar
Arşiv
Yazarlar
sivas escort sivas escort tekirdağ escort tekirdağ escort trabzon escort trabzon escort trabzon escort usak escort usak escort yalova escort yalova escort yalova escort yalova escort zonguldak escort ihbarweb.co cixsohbet.com instagram takipci kasma instagram takipci hilesi
videohive videohive download videohive download free after effects download ae download free motionpile download after effects projects
yıldızlar arası izle john wick izle