tokat escort tokat escort tokat escort tokat escort trabzon escort trabzon escort trabzon escort trabzon escort trabzon escort karabük escort karabük escort karaman escort karaman escort kastamonu escort kastamonu escort
Yazı Detayı
12/10/2017 07:15:57
 
 Şükrü Özbuğday İslâm?ın Eğitim-Öğretime Verdiği Önem (4)
Şükrü Özbuğday
 
Eğitim insan için varsa ve insanı eğitimsiz düşünmek mümkün değilse, din eğitimini de eğitimden ayırmak mümkün değildir. Çünkü din duygusu, yok sayılması, veya kendi haline terk edilmesi mümkün olmayan, insanın doğuştan getirdiği bir duygudur ve eğitimin de amacı, insanın doğuştan getirdiği yeteneklerini sıra ile değil, birlikte ele alarak doyurmak ve geliştirmektir.
 
Ferdin ve toplumun gelişmesi için, insanın maddî ve mânevi cepheleriyle bir bütün halinde eğitilmesi gerekmektedir. Kişinin benliğinde bu denge kurulmadığı takdirde, yani sadece bedenî kuvvetler geliştirilip, ruhî kuvvetler ihmâl edildiği takdirde, bu tek yönlü ve eksik eğitimden mutaassıp insan yetişir. Ne adına olursa olsun, taassuptan da sâdece zarar ve gerilik doğar. İnsanlık tarihinin değişik dönemlerinde bunun acı örneklerini görmek mümkündür. Nitekim ortaçağ Avrupa’sında müsbet ilmin gelişmesine, din adına engel olunması dinî bir taassubun sonucu idi. Buna mukabil, aklın da müsbet ilim alanında kazandığı başarılardan dolayı mağrur olarak kafa tutması da bir taassup oldu. İşte bu her iki taassup, insanı madde ve mânâsıyla bir bütün olarak kavrayamayan, onun her iki yönünü birlikte alarak doyurup geliştiremeyen, onu tek yönlü ele alıp, diğer yönünü ihmal eden eksik ve yanlış bir insan ve eğitim anlayışının acı meyvesi idi.(1)
 
İsveçli eğitimci Pastelozzi (1827) der ki: “Bilgi elde etmek, ilmi kazanmak eğitimin amacı değildir. Bilgi, ruhî kuvvetlerin elverişli olarak geliştirilmesine yarayan bir vâsıtadır.” Aynı eğitimciye göre, çocukları yetiştirmede, ahlâk eğitimi her şeyden üstün tutulmalıdır; bu yapılmayınca, insanın bilgisi ruhun doğru yoldan sapmasına, bu da insanın perişanlığına sebep olmaktadır.
 
Kınalızâde Ali Efendi’ye (1510-1572) göre insanın olgunluğu, bilgi ve ahlâkî davranışına bağlıdır. Bilgisini öğretimle yükseltirken, davranışlarını da, hayır ve saâdet yolunda eğitimle geliştirmesini bilmelidir. Böylece marifet ve fazilete birlikte yönelmelidir ki, muvaffak ve mes’ud olabilsin.
 
Mehmet Akif, gençliğe “Âsım’ın” şahsında yol gösterirken, iki kudrete önem verilmesini tavsiye eder ve milletin özellikle yetişmekte olan nesillerine bu yönde rehberliğinin önemine işaret eder. Bunlar; marifet (ilim, bilgi, teknik, sanat, her konuda ustalık ve hüner) ve fazilet (iyi huy, iyi ahlâk ve yüksek meziyetlerdir, tutarlı kişilik) tir. Çünkü, marifet, halkı müreffeh kılacak bütün maddî imkânların, memleketin hayrını ve kalkınmasını temin edecek, fazilet ise bunu tamamlayacaktır.(2)
Akif bu konuda, mısralarında şöyle der:
Çünkü milletlerin ikbâli için evlâdım
Ma’rîfet bir de fazilet... iki kudret lâzım.
Ma’rifet ilkin ahâliye saâdet verecek
Bütün esbabı taşır; sonra fazilet gelerek,
O birikmiş duran esbâbı alır, memleketin
Hayr-ı ilâsına tahsis ile sarfetmek için
Ma’rifet kudreti olmazsa bir ümmette eğer,
Tek faziletle teâlî edemez, za’fa düşer
İptidâiliğe mahsûs olan âvâre sükûn,
Çöker âsâbına. Artık o da bundan memnun!(3)
 
Eğer bir millette ilim yok ise, ilmin ve tekniğin öğretimi yeterince yapılmıyorsa, o millet sadece fazilet (iyi ahlâk) ile yükselemez, zayıf düşer. Böyle bir milletin fertleri belki iyi insanlar olabilirler, fakat ilim ve teknikten mahrum olmaları halinde onların bu iyiliği miskin bir vaziyette, değişen ve gelişen şartlara uyum sağlamasına engel teşkil eder.
 
Bir de bunun aksi olabilir: Bir millette ilim ve teknik öğretim yeterince olur, fakat ahlâk eğitimi olmaz ise işte bu hal o millet için ölçülemeyecek kadar büyük felâkettir. Yalnız başına maddî ilimlere ve onun öğretimine dayanarak milletlerin  yükselişi ve saâdeti sağlanamaz.
 
Akif, bu hâkikati de şöyle dile getirir:
Ma’rifet farz edelim, var da, fazilet mefkûd,
Bir felâket ki cemaatler için, nâ-mahdûd.
Beşerin rûhunu tesmîm edecek karha budur;
Ne musîbetttir o, tâûnlara rahmet okutur!(4)
 
Dipnotlar:
 
1-Dr. Ahmet GÜRTAŞ; Atatürk ve Din Eğitimi, Basılmamış Doktora Tezi, Konya, 1993 s. 13,14.
2-AYHAN; a.g.e, s. 49, 50, 51.
3-M. Âkif ERSOY; Safâhat, İstanbul 1975, s. 442.
4-A.g.e; s. 442.
Yorumlar
Diğer Yazılar
İslâm?ın Eğitim-Öğretime Verdiği Önem (4)
Tıklanma: 60
İslâm?ın Eğitim-Öğretime Verdiği Önem (3)
Tıklanma: 76
İslâm?ın Eğitim-Öğretime Verdiği Önem (2)
Tıklanma: 94
İslâm?ın Eğitim-Öğretime Verdiği Önem (1)
Tıklanma: 104
İSLÂM VE SAĞLIĞIMIZ (2)
Tıklanma: 85
İSLÂM VE SAĞLIĞIMIZ (1)
Tıklanma: 238
AĞUSTOS AYI VE ZAFERLERİMİZ(3)
Tıklanma: 0
AĞUSTOS AYI VE ZAFERLERİMİZ (2)
Tıklanma: 6
AĞUSTOS AYI VE ZAFERLERİMİZ (1)
Tıklanma: 12
ÇOCUK EĞİTİMİNDE AİLENİN SORUMLULUĞU(2)
Tıklanma: 12
ÇOCUK EĞİTİMİNDE AİLENİN SORUMLULUĞU(1)
Tıklanma: 204
İSLAM?DA SOSYAL DAYANIŞMA VE VAKIFLAR(3)
Tıklanma: 150
İSLAM?DA SOSYAL DAYANIŞMA VE VAKIFLAR(2)
Tıklanma: 151
İSLAM?DA SOSYAL DAYANIŞMA VE VAKIFLAR(1)
Tıklanma: 167
Ramazan Ayında Yıkanan Gönüller
Tıklanma: 19
SADAKA-İ FITIR
Tıklanma: 202
Oruç Sağlıktır
Tıklanma: 189
Oruç Öze Dönüştür
Tıklanma: 229
İNSAN HAKKI VE ONURU KUTSALDIR (3)
Tıklanma: 269
İNSAN HAKKI VE ONURU KUTSALDIR (2)
Tıklanma: 234
İNSAN HAKKI VE ONURU KUTSALDIR (1)
Tıklanma: 272
MÜBAREK ÜÇ AYLAR (2)
Tıklanma: 221
Çanakkale Zaferinin Sonuçları (2)
Tıklanma: 282
DİNİMİZİN EĞİTİM-ÖĞRETİME VERDİĞİ ÖNEM (4)
Tıklanma: 284
DİNİMİZİN EĞİTİM-ÖĞRETİME VERDİĞİ ÖNEM (3)
Tıklanma: 53
DİNİMİZİN EĞİTİM-ÖĞRETİME VERDİĞİ ÖNEM (2)
Tıklanma: 59
DİNİMİZİN EĞİTİM-ÖĞRETİME VERDİĞİ ÖNEM (1)
Tıklanma: 65
İslâm ve Aile Plânlaması (3)
Tıklanma: 323
İslâm ve Aile Plânlaması (2)
Tıklanma: 310
İslâm ve Aile Plânlaması (1)
Tıklanma: 345
VAAZ VE İRŞATTA METOD (3)
Tıklanma: 332
VAAZ VE İRŞATTA METOD (2)
Tıklanma: 304
VAAZ VE İRŞATTA METOD (1)
Tıklanma: 357
HZ. MEVLÂNA VE İNSAN SEVGİSİ-3
Tıklanma: 342
HZ. MEVLÂNA VE İNSAN SEVGİSİ-2
Tıklanma: 59
HZ. MEVLÂNA VE İNSAN SEVGİSİ-1
Tıklanma: 63
ÇAĞIMIZIN KORKUNÇ HASTALIĞI AIDS-1
Tıklanma: 425
KUR?AN-I KERİM BİR HİDAYET REHBERİDİR (3)
Tıklanma: 346
KUR?AN-I KERİM BİR HİDAYET REHBERİDİR (2)
Tıklanma: 60
KUR?AN-I KERİM BİR HİDAYET REHBERİDİR (1)
Tıklanma: 64
TEVHİD BİLİNCİ (2)
Tıklanma: 391
TEVHİD BİLİNCİ (1)
Tıklanma: 63
İslâm?da Hayvan Sevgisi ve Hakları (2)
Tıklanma: 425
İslâm?da Hayvan Sevgisi ve Hakları (1)
Tıklanma: 399
İslâm?da Çevrenin Önemi
Tıklanma: 452
İman ve Takvâ Sembolü Hz.Ali (k.v.) -3
Tıklanma: 409
İman ve Takvâ Sembolü Hz.Ali (k.v.) -2
Tıklanma: 418
İman ve Takvâ Sembolü Hz.Ali (k.v.) -1
Tıklanma: 400
AĞUSTOS AYI VE ZAFERLERİMİZ (4)AĞUSTOS AYI VE ZAFERLERİMİZ (4)
Tıklanma: 484
AĞUSTOS AYI VE ZAFERLERİMİZ (3)
Tıklanma: 501
Bizim Gazete
Hava Durumu
KONYA
Namaz Vakti
En Çok Okunanlar
Arşiv
Yazarlar
sivas escort sivas escort tekirdağ escort tekirdağ escort trabzon escort trabzon escort trabzon escort usak escort usak escort yalova escort yalova escort yalova escort yalova escort zonguldak escort ihbarweb.co cixsohbet.com instagram takipci kasma instagram takipci hilesi
videohive videohive download videohive download free after effects download ae download free motionpile download after effects projects
yıldızlar arası izle john wick izle