Yazı Detayı
11/01/2017 07:41:22
 
 YUSUF ERDOĞAN TÜRK DÜŞMANLIĞI
YUSUF ERDOĞAN
 

Öyle ya niye bize düşmanlar? Bunu bilmek zorundayız. Hele kaynatsan da şeker olmayacak cinsten kendi içimizdeki sürekli bizi batıya şikâyet eden adam müsvettelerinden tutun da evangelist İbrani haçlı sürüleri ve martin luther musakkası çırpıntılar, niçin hep birlikte gezi zekâlı kaldırım taşı mühendisleriyle ekmek almaya hevesliler. Niçin “oğlum mesele ağaç değil hele sen bi gel” kuşdilini dillerine pelesenk edip gâvurun davulunu çalmaya hevesliler? Bu vatansız alçakların kendi ülkesini baş kasına peşkeş çekmek istemelerinin gayesi nedir? Elbette bunları bilmek ve söylemek zorundayız.      Batı hayranlığı ile tarihimizi inkâra yeltenenler, kutsal sembollerimiz olan vatan millet bayrak din millet düşmanlıkları. Ve bizler hep bu özün içerisinde iken niçin kendi ilkimizde kendi kendimize düşmanca tutum sergilemeye başladık.1930’lu yılların Nazi ekolünü ve faşizmin doktrinsel felsefi düşüncesine hayranlık duyup partilerine bu ilkeleri felsefi mana da yerleştirenler, niçin batının teslimiyetçi anlayışına boyun eğmişler, onların düşman olarak milli eğitim başta olmak üzere tüm mefkûre kaynaklarımıza dokunarak bizi besleyen damarları kesmişlerdi ve niçin bunun adı da çağdaşlık olmuştur? Kimlere alet olduklarının veya çanak tuttuklarının farkına varmayanlar veya bilerek bu işin girdabına sürüklenenler hariçte ve dâhilde Frenklerin mukallitliğine teslim bayrağı çekip onları baş yücelik olarak takdim etmeleri neyin hesabıdır? Ve bugün topluca, başta Amerikan- Europan Birliği başta olmak üzere gizli dehlizlerde karanlık yolların takipçiliğine soyunup, vatikanla işbirliğine giden ve diyalog hurafesi ile kafaları karıştıran haşhaşilerin hile ve desiseleri, kirli ellerini bu güzel ülkemizin coğrafyasından çekmeyerek kanlı eylemlerini sürdürürler. Ve dahi görüntü olarak kendilerini sanki İslam’dan yana imiş gibi gösterirler? Evet, bütün bunların bir tek cevabı var. İslam’ın getirdiği İ’lâyı kelimetullah davasında biz Türklerin uhdemize düşen inancımızın gereğini ihlâs ve samimiyetle yerine getirmesidir. Yani İslam’ın bayraktarlığını samimiyetle sürdürmesidir. Bu yüzden atalarımızın kaderin yüklediği bu ilahi misyonu yaşama biçimi olarak ruhuyla özdeşleştirip O’nun yolunda rızasını kazanmak için çalışmalarıdır. Bu kararlılık ve şehitlik-gazilik referansları bizim millet olarak gönüllü düğüne gider gibi gayrete gelmesini ve ölene kadar yaşam felsefelerinde bu prensipleri baş tacı etmelerinin bir sonucudur.

Türk Milleti olmasa idi; bugün zahiri esbaba göre İslamlık olmayacaktı. Sayın Başbakanımızın dediği gibi bugün vardiyalı çalışan terör örgütleri ve onlara çanak tutan eblehler bilmeli ki; Bu ülke de ne Ömer Halisdemir ne de Fethi Sekinler biter. Biri Türk diğeri Kürt olan vatan evlatları bin yıllık kardeşliğin farkında ve asla teslim olmayacağız, bu kutsal vatan topraklarını böldürmeyeceğiz. İster yurt içinde olsun isterse şuan devam eden El-Bab’ta olsun millet olarak devletimizin ordumuzun Cumhurbaşkanımızın arkasında ve takipçisiyiz. Hani demiştik ya niye Türk’e düşmandırlar diye? Batılı müsteşrik sapkınlar ile onların izinden gidenler 15 Temmuz tokadını yediler ve bizi alt edebilmek için oynadıkları tükeniş sendromu öfkesiyle sırayla saldırmaya devam ediyorlar. Başaramayacaklar, başar malarına fırsat vermeyeceğiz. Toprağında şüheda fışkıran bir milletin asil evlatlarını asla yok edeme yecekler.

Osmanlı Türk’ü 600 yıl boyunca Türk’ün ve ümmetin birlikteliğine kalkan olmuştu. Bir İngiliz araştırma cı olan Bernard Lewis “Modern Türkiye’nin Doğuşu isimli eserinde Türklerin islamla olan ruh- beden ilişkisini şöyle açıklamaktadır.

“Osmanlı kurulduğu andan yıkıldığı ana kadar, İslam imanının neşrine, hâkimiyetinin ilerlemesine ve düşmanlara karşı da müdafaasına kendini adamış bulunan bir devlet idi. Osmanlılar bu maksatla bida   yete Avrupa’nın geniş bir kısmında İslam hakimiyetini kurmak ve sonra da batının pek amansız olan      mukabil karşı saldırılarını durdurmak için altı asır boyunca Hıristiyan batı ile mütemadiyen harp       yaptılar. Yüzyıllar boyu süren bu mücadele Türk cemiyetinin ve Türk içtimai müesseselerinin yapısına derin tesirler bırakmıştır. Osmanlı Türk’ü için İslam’ın ilk anayurtlarını sınırları içine alan devlet bizzat İslam’ın kendisi idi. Nitekim Osmanlı vesikalarında “devletin toprakları, Memalik-i İslam”, “Hükümdarları, İslam Padişahları”,  ”Orduları Asakir-i İslam” ,”Dini Reisleri ise Şeyhülislam” olarak adlandırılmıştır. Onun halkı kendisini her şeyden önce Müslüman bilirdi. Osmanlı Türkleri kendilerini İslamiyet ile bir görmüşler, diğer herhangi bir Müslüman kavme nazaran çok daha büyük ölçüde şahsiyet ve benliklerini İslamiyet içerisinde eritmişlerdir. Türk kelimesi batıda Müslüman kelimesinin müteradifi haline gelmesi ve Müslüman olan mühtedi bir batılıya ihtida vakası İsfahan veya Fas gibi dünyanın birbirinden uzak herhangi bir noktasında bile cereyan etse”Türk olmuş”denmesi çok manidardır.” Balkanlarda nitekim hangi inançtansın dendiğinde Türk’üm derler. Türk’üm demek onların oralarda Müslüman demeyi ifade ediyordu.

Sadede gelirsek; Bin yıllık ülkemin tarihimin geçmişimin ve varlığımızın gerçek sebebi olan İslam İnancımız bizim yegâne koruyucumuzdur. Bu topraklar İslam kanıyla yoğurulmuş İslam hamuruyla yoğrulmuştur. Bu nedenle bizi kendimize bağlayan kardeşliğimizi pekiştiren kimliğimizin koruyucusu olan ve nüfus kâğıdında dahi taşıdığımız inancımızın gereğini samimice yerine getirip ruhen manevisi yükselen halimizle ve olgunluğumuzla üzerimizde ameliyat yapmak isteyenlere asla ve kat’a fırsat vermeyeceğiz. Evet, içimizde bize tuzak kuran vatansızlar güruhu olduğu kadar, sabah başka, akşam başka konuşan sözde muhalefet eden politikacılar olması ve düşmanın ağzıyla konuşmaları ve hatta ülkeyi geren ölçüsüz üslup ve saçma sapan fikirleri, öyle ki; Rus elçisini öldüren FETÖCÜ polis hakkında;  Ona bu silahı kim verdi? Diyecek kadar insanı düşündüren garabetlik alametleri onların üstlendiği misyonlarının birer parçasıdır, hepsi azgın bir şekilde içerden ve dışarıdan üstümüze gelmeye devam etseler de biz Ulubatlı Hasan olmaya, aziz bayrağımızı burçlardan düşürmemeye devam edeceğiz. Evet, bazılarınıza slogan gelebilir ama bu halis ve samimi bir tevazu olarak içimizden gelerek söylediğimiz bizim için yegâne ölçü olan tek klişe: KANIMIZ AKSA DA ZAFER İSLAMIN olacaktır.

Yorumlar
Diğer Yazılar
BAŞKANLIĞA ADIM ADIM (7)
Tıklanma: 28
YAŞAM TARZINA MÜDAHALE
Tıklanma: 26
BAŞKANLIK SERÜVENİ(6)
Tıklanma: 36
TÜRK DÜŞMANLIĞI
Tıklanma: 41
BAŞKANLIK GELİRSE (5)
Tıklanma: 45
NİÇİN DURUŞ KAPISI?
Tıklanma: 50
BAŞKANLIK GELİRSE(4)
Tıklanma: 46
TOPRAĞA GÖMECEĞİZ..!!!
Tıklanma: 55
BAŞKANLIK GELİRSE (3)
Tıklanma: 76
ETRAFINA KÖR BAKANLAR VE?!
Tıklanma: 60
BAŞKANLIK GELİRSE (2)
Tıklanma: 65
CANİLER İYİCE AZDI
Tıklanma: 65
BAŞKANLIK GELİRSE
Tıklanma: 68
REİSİMİZ: YALNIZ DEĞİLSİNİZ
Tıklanma: 98
GİYİNME TARZIMIZ
Tıklanma: 79
15 TEMMUZU ANLAMAK
Tıklanma: 84
ÇIKARIN AĞZINIZDAKİ BAKLAYI
Tıklanma: 96
AİLE YAPISI SAĞLAM OLSUN
Tıklanma: 81
BİLGE KRAL ALİYA
Tıklanma: 86
MİLLET ÜMMET MİLLİYETÇİLİK(Bölüm 2)- 9
Tıklanma: 116
MİLLET ÜMMET MİLLİYETÇİLİK(Bölüm 2)- 8
Tıklanma: 109
MİLLET ÜMMET MİLLİYETÇİLİK(Bölüm 2) ? 7
Tıklanma: 110
MİLLET ÜMMET MİLLİYETÇİLİK(2. Bölüm) 6
Tıklanma: 101
MİLLET ÜMMET MİLLİYETÇİLİK(Bölüm 2)- 5
Tıklanma: 105
MİLLET ÜMMET MİLLİYETÇİLİK(Bölüm 2)- 4
Tıklanma: 112
MİLLET ÜMMET MİLLİYETÇİLİK(2. Bölüm) -3
Tıklanma: 110
MİLLET ÜMMET MİLLİYETÇİLİK(2.Bölüm)- 2
Tıklanma: 131
MİLLET-ÜMMET-MİLLİYETÇİLİK-(2.BÖLÜM.)
Tıklanma: 134
MİLLET ÜMMET MİLLİYETÇİLİK (5)
Tıklanma: 125
MİLLET ÜMMET MİLLİYETÇİLİK (4)
Tıklanma: 111
MİLLET ÜMMET MİLLİYETÇİLİK(3)
Tıklanma: 126
MİLLET ÜMMET MİLLİYETÇİLİK (2)
Tıklanma: 130
MİLLET-ÜMMET-MİLLİYETÇİLİK-(1)
Tıklanma: 128
TEHLİKENİN FARKINDAYIZ
Tıklanma: 143
SAYIN VELİLERİMİZ OKULA
Tıklanma: 173
İNSAN KALABİLMEK
Tıklanma: 153
NE ARABIN YÜZÜ NE ŞAMIN ŞEKERİ(2)
Tıklanma: 164
NE ARABIN YÜZÜ NE ŞAM?IN ŞEKERİ(1)
Tıklanma: 189
İDAM OLMALIMI?
Tıklanma: 165
İMAM HATİP OKULLARI
Tıklanma: 153
SATIRLARDAN SADIRLARA
Tıklanma: 178
BAŞARAMAYACAKSINIZ
Tıklanma: 160
ON BEŞ TEMMUZ
Tıklanma: 203
KÖLELİK BİTTİ Mİ?
Tıklanma: 200
BATININ ÇÖKÜŞÜ VE TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜ
Tıklanma: 196
BU ÜLKEDE HAİNLERE YER YOK..!
Tıklanma: 201
KORKU MAYINLARI ve BİR TÜRKİYE GERÇEĞİ
Tıklanma: 202
KORKU MAYINLARI
Tıklanma: 25
RAHMETLİ MENDERES
Tıklanma: 298
DÜŞÜNCELER KİMLİĞİMİZDİR(3)
Tıklanma: 268
Bizim Gazete
Namaz Vakti
Arşiv
En Çok Okunanlar
Yazarlar
izmir escort izmir escort escort bodrum izmir escort bayan izmir bayan escort izmir escort antalya escort denizli escort beylikdüzü günlük kiralık daire
film izle,türkce film izle,dublaj izle,cakallarla dans 4 izle,4k film izle,hd izle assasin's creed izle,cakallarla dans 4 izle,film izle,full hd film izle,panta film,hd film