Yazı Detayı
11/01/2017 07:41:22
 
 YUSUF ERDOĞAN TÜRK DÜŞMANLIĞI
YUSUF ERDOĞAN
 

Öyle ya niye bize düşmanlar? Bunu bilmek zorundayız. Hele kaynatsan da şeker olmayacak cinsten kendi içimizdeki sürekli bizi batıya şikâyet eden adam müsvettelerinden tutun da evangelist İbrani haçlı sürüleri ve martin luther musakkası çırpıntılar, niçin hep birlikte gezi zekâlı kaldırım taşı mühendisleriyle ekmek almaya hevesliler. Niçin “oğlum mesele ağaç değil hele sen bi gel” kuşdilini dillerine pelesenk edip gâvurun davulunu çalmaya hevesliler? Bu vatansız alçakların kendi ülkesini baş kasına peşkeş çekmek istemelerinin gayesi nedir? Elbette bunları bilmek ve söylemek zorundayız.      Batı hayranlığı ile tarihimizi inkâra yeltenenler, kutsal sembollerimiz olan vatan millet bayrak din millet düşmanlıkları. Ve bizler hep bu özün içerisinde iken niçin kendi ilkimizde kendi kendimize düşmanca tutum sergilemeye başladık.1930’lu yılların Nazi ekolünü ve faşizmin doktrinsel felsefi düşüncesine hayranlık duyup partilerine bu ilkeleri felsefi mana da yerleştirenler, niçin batının teslimiyetçi anlayışına boyun eğmişler, onların düşman olarak milli eğitim başta olmak üzere tüm mefkûre kaynaklarımıza dokunarak bizi besleyen damarları kesmişlerdi ve niçin bunun adı da çağdaşlık olmuştur? Kimlere alet olduklarının veya çanak tuttuklarının farkına varmayanlar veya bilerek bu işin girdabına sürüklenenler hariçte ve dâhilde Frenklerin mukallitliğine teslim bayrağı çekip onları baş yücelik olarak takdim etmeleri neyin hesabıdır? Ve bugün topluca, başta Amerikan- Europan Birliği başta olmak üzere gizli dehlizlerde karanlık yolların takipçiliğine soyunup, vatikanla işbirliğine giden ve diyalog hurafesi ile kafaları karıştıran haşhaşilerin hile ve desiseleri, kirli ellerini bu güzel ülkemizin coğrafyasından çekmeyerek kanlı eylemlerini sürdürürler. Ve dahi görüntü olarak kendilerini sanki İslam’dan yana imiş gibi gösterirler? Evet, bütün bunların bir tek cevabı var. İslam’ın getirdiği İ’lâyı kelimetullah davasında biz Türklerin uhdemize düşen inancımızın gereğini ihlâs ve samimiyetle yerine getirmesidir. Yani İslam’ın bayraktarlığını samimiyetle sürdürmesidir. Bu yüzden atalarımızın kaderin yüklediği bu ilahi misyonu yaşama biçimi olarak ruhuyla özdeşleştirip O’nun yolunda rızasını kazanmak için çalışmalarıdır. Bu kararlılık ve şehitlik-gazilik referansları bizim millet olarak gönüllü düğüne gider gibi gayrete gelmesini ve ölene kadar yaşam felsefelerinde bu prensipleri baş tacı etmelerinin bir sonucudur.

Türk Milleti olmasa idi; bugün zahiri esbaba göre İslamlık olmayacaktı. Sayın Başbakanımızın dediği gibi bugün vardiyalı çalışan terör örgütleri ve onlara çanak tutan eblehler bilmeli ki; Bu ülke de ne Ömer Halisdemir ne de Fethi Sekinler biter. Biri Türk diğeri Kürt olan vatan evlatları bin yıllık kardeşliğin farkında ve asla teslim olmayacağız, bu kutsal vatan topraklarını böldürmeyeceğiz. İster yurt içinde olsun isterse şuan devam eden El-Bab’ta olsun millet olarak devletimizin ordumuzun Cumhurbaşkanımızın arkasında ve takipçisiyiz. Hani demiştik ya niye Türk’e düşmandırlar diye? Batılı müsteşrik sapkınlar ile onların izinden gidenler 15 Temmuz tokadını yediler ve bizi alt edebilmek için oynadıkları tükeniş sendromu öfkesiyle sırayla saldırmaya devam ediyorlar. Başaramayacaklar, başar malarına fırsat vermeyeceğiz. Toprağında şüheda fışkıran bir milletin asil evlatlarını asla yok edeme yecekler.

Osmanlı Türk’ü 600 yıl boyunca Türk’ün ve ümmetin birlikteliğine kalkan olmuştu. Bir İngiliz araştırma cı olan Bernard Lewis “Modern Türkiye’nin Doğuşu isimli eserinde Türklerin islamla olan ruh- beden ilişkisini şöyle açıklamaktadır.

“Osmanlı kurulduğu andan yıkıldığı ana kadar, İslam imanının neşrine, hâkimiyetinin ilerlemesine ve düşmanlara karşı da müdafaasına kendini adamış bulunan bir devlet idi. Osmanlılar bu maksatla bida   yete Avrupa’nın geniş bir kısmında İslam hakimiyetini kurmak ve sonra da batının pek amansız olan      mukabil karşı saldırılarını durdurmak için altı asır boyunca Hıristiyan batı ile mütemadiyen harp       yaptılar. Yüzyıllar boyu süren bu mücadele Türk cemiyetinin ve Türk içtimai müesseselerinin yapısına derin tesirler bırakmıştır. Osmanlı Türk’ü için İslam’ın ilk anayurtlarını sınırları içine alan devlet bizzat İslam’ın kendisi idi. Nitekim Osmanlı vesikalarında “devletin toprakları, Memalik-i İslam”, “Hükümdarları, İslam Padişahları”,  ”Orduları Asakir-i İslam” ,”Dini Reisleri ise Şeyhülislam” olarak adlandırılmıştır. Onun halkı kendisini her şeyden önce Müslüman bilirdi. Osmanlı Türkleri kendilerini İslamiyet ile bir görmüşler, diğer herhangi bir Müslüman kavme nazaran çok daha büyük ölçüde şahsiyet ve benliklerini İslamiyet içerisinde eritmişlerdir. Türk kelimesi batıda Müslüman kelimesinin müteradifi haline gelmesi ve Müslüman olan mühtedi bir batılıya ihtida vakası İsfahan veya Fas gibi dünyanın birbirinden uzak herhangi bir noktasında bile cereyan etse”Türk olmuş”denmesi çok manidardır.” Balkanlarda nitekim hangi inançtansın dendiğinde Türk’üm derler. Türk’üm demek onların oralarda Müslüman demeyi ifade ediyordu.

Sadede gelirsek; Bin yıllık ülkemin tarihimin geçmişimin ve varlığımızın gerçek sebebi olan İslam İnancımız bizim yegâne koruyucumuzdur. Bu topraklar İslam kanıyla yoğurulmuş İslam hamuruyla yoğrulmuştur. Bu nedenle bizi kendimize bağlayan kardeşliğimizi pekiştiren kimliğimizin koruyucusu olan ve nüfus kâğıdında dahi taşıdığımız inancımızın gereğini samimice yerine getirip ruhen manevisi yükselen halimizle ve olgunluğumuzla üzerimizde ameliyat yapmak isteyenlere asla ve kat’a fırsat vermeyeceğiz. Evet, içimizde bize tuzak kuran vatansızlar güruhu olduğu kadar, sabah başka, akşam başka konuşan sözde muhalefet eden politikacılar olması ve düşmanın ağzıyla konuşmaları ve hatta ülkeyi geren ölçüsüz üslup ve saçma sapan fikirleri, öyle ki; Rus elçisini öldüren FETÖCÜ polis hakkında;  Ona bu silahı kim verdi? Diyecek kadar insanı düşündüren garabetlik alametleri onların üstlendiği misyonlarının birer parçasıdır, hepsi azgın bir şekilde içerden ve dışarıdan üstümüze gelmeye devam etseler de biz Ulubatlı Hasan olmaya, aziz bayrağımızı burçlardan düşürmemeye devam edeceğiz. Evet, bazılarınıza slogan gelebilir ama bu halis ve samimi bir tevazu olarak içimizden gelerek söylediğimiz bizim için yegâne ölçü olan tek klişe: KANIMIZ AKSA DA ZAFER İSLAMIN olacaktır.

Yorumlar
Diğer Yazılar
KAFAMA TAKILANLAR
Tıklanma: 87
TARİHİN GÜR SESİ VE BİZE ÖĞRETTİKLERİ
Tıklanma: 106
BRÜTÜS PSİKOLOJİSİ
Tıklanma: 161
BUNLAR İNSAN OLAMAZ
Tıklanma: 128
ADALET İSTEYENLERE BAK!
Tıklanma: 127
15 TEMMUZ PENCERESİ
Tıklanma: 133
BİTMİYOR KEPAZELİKLER
Tıklanma: 160
OLMAK YA DA OL(A)MAMAK
Tıklanma: 140
HANGİ YÜRÜYÜŞTEN BAHSEDİYORSUNUZ
Tıklanma: 80
ADALETİ SAVUNMAK
Tıklanma: 157
BEYİTLERİN DİLİNDEN HAYATIMIZ
Tıklanma: 146
GÜLE OYNAYA CAMİYE GEL
Tıklanma: 256
KALPTEN GELEN FISILTILAR
Tıklanma: 101
HADDİNİ AŞAN SÖZLER
Tıklanma: 157
İSLAMAFOBİ
Tıklanma: 213
GENÇLİK ŞUUR VE NEFİS TERBİYESİ
Tıklanma: 185
RAMAZAN EN BÜYÜK NİMETTİR
Tıklanma: 255
APARTMAN UYUMSUZLARI
Tıklanma: 188
GENÇLİĞE DEĞER KATMAK
Tıklanma: 254
AĞACA SAHİP ÇIKILIRSA
Tıklanma: 138
MUSTAFA NECATİ Mİ & CEMİL MERİÇ Mİ?
Tıklanma: 216
SEÇİM BİTTİ AMA ETKİLERİ?
Tıklanma: 196
SOHBET TADINDA OLSUN
Tıklanma: 256
1946 SEÇİMLERİ VE REFERANDUM
Tıklanma: 169
REFERANDUMUN DİLİ
Tıklanma: 143
YENİ TÜRKİYE HEPİMİZ İÇİN
Tıklanma: 134
EVET, BAŞKOMUTAN KONYA?DAYDI
Tıklanma: 232
VUR EVET MÜHRÜNÜ
Tıklanma: 200
EVET, HER DİLDE EVET
Tıklanma: 159
SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ
Tıklanma: 157
AKIL KİRALIKSA YALAN KÜFELİKTİR
Tıklanma: 172
NASIL BİR AKIL VARSA
Tıklanma: 191
TARİHİMİZLE KAVGALIYIZ
Tıklanma: 163
PEYGAMBERE DİL UZATMAK
Tıklanma: 178
FAŞİZMİN AYAK SESLERİ YA DA ÇİRKEF BATI
Tıklanma: 218
KUYRUĞUNA BASMIŞIZ
Tıklanma: 204
SİYASET(İ) KONUŞMAK (2)
Tıklanma: 223
SİYASET(İ) KONUŞMAK (1)
Tıklanma: 225
GÜVEN DUYGUSU VE SAMİMİYET
Tıklanma: 226
ÇOK OKUMAK
Tıklanma: 222
SURİYELİ SIĞINMACILAR
Tıklanma: 221
EVET, YENİ TÜRKİYENİN UFKUDUR
Tıklanma: 235
KONUŞMADAN OLMAZ
Tıklanma: 221
SABIRLA GELECEĞE ODAKLANALIM
Tıklanma: 226
KAFASI KEL MERKEL NE İSTİYOR?
Tıklanma: 228
DİRİLİŞ İÇİN EVET
Tıklanma: 268
NİYE KORKUYORSUNUZ?
Tıklanma: 217
MECLİS KÜRSÜSÜ?NÜN İŞGALİ
Tıklanma: 236
EĞİTİM OLMADAN ASLA
Tıklanma: 58
BAŞKANLIĞA ADIM ADIM (7)
Tıklanma: 250
Bizim Gazete
Hava Durumu
KONYA
Namaz Vakti
En Çok Okunanlar
Arşiv
Yazarlar
sivas escort sivas escort tekirdağ escort tekirdağ escort trabzon escort trabzon escort trabzon escort usak escort usak escort yalova escort yalova escort yalova escort yalova escort zonguldak escort ihbarweb.co cixsohbet.com instagram takipci kasma instagram takipci hilesi